RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
Zmluvy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Zmluvy verejného obstarávania po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk


Reg. číslo Zmluvná strana Predmet zmluvy Platnosť zmluvy od Platnosť zmluvy do Suma zmluvy
140. DYNEX SERVIS, s.r.o., Gaštanová 10,  974 01 Banská Bystrica Kúpno-predajná zmluva (pdf) 14.6.2000 31.12.2000 799 644,00 Sk
159. MEDIC LABOR, s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica Kúpno-predajná zmluva č. SK 1011/2000 na dodávku spektrofotometra UV-VIS (pdf) 6.11.2000 30.6.2001 548 453,00 Sk
161. Canberra – Packard, spol. s r.o., L. Svobodu 17, 976 32 Badín Kúpna zmluva CPSK 20/33/01 – dodávka Gamaspektrometrickej súpravy (pdf) 6.11.2000 31.12.2000 2 542 080,00 Sk
162. MEDIC Labor, s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica Kúpno-predajná zmluva č. SK 1006/2000 – dodávka atómového absorpčného spektrofotometra (pdf) 8.11.2000 31.12.2000 2 497 740,30 Sk
172. EI-ASCO, spol. s r.o., Orenburská 29 820 11 Bratislava Kúpna zmluva č. 1/2001-dodávka diagnostík podľa zoznamu v prílohe č. 1 - cena dohodou na základe ponuky (pdf) 15.1.2001 31.12.2001  
173. Dynex Servis, spol. s r.o., Gaštanová 10 974 01 Banská Bystrica Rámcová kúpna zmluva - dodávka diagnostík podľa zoznamu v prílohe č.1 - cena dohodou na základe ponuky (pdf) 18.1.2001 31.12.2003  
174. Dynex Servis, spol. s r.o., Gaštanová 10 974 01 Banská Bystrica Kúpna zmluva - dodávka diagnostík podľa zoznamu v prílohe č.1 - cena dohodou na základe ponuky (pdf) 18.1.2001 31.12.2001  
175. INFORAMA, a.s., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava Rámcová kúpna zmluva - dodávka diagnostík podľa zoznamu v prílohe č.1 - cena dohodou na základe ponuky (pdf) 18.1.2001 31.12.2003  
176. INFORAMA, a.s., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava Čiastková kúpna zmluva rok 2001 - dodávka diagnostík podľa zoznamu v prílohe č.1 - cena dohodou na základe ponuky (pdf) 18.1.2001 31.12.2001  
177. INFORAMA, a.s., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava Kúpna zmluva - dodávka diagnostík podľa zoznamu v prílohe č.1 - cena dohodou na základe ponuky (pdf) 18.1.2001 31.12.2001  
186. Štátny zdravotný ústav, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen Zmluva č. 2/2001/LL - prevod správy hnuteľného majetku štátu špecifikovaný v zmluve (pdf) 27.3.2001 27.3.2001 644 272,80 Sk
194. INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, 058 99 Poprad Kúpno-predajná zmluva č. 33/2001 - dodávka 3 ks prenosného stolového biochemického analyzátora – REFLOTRON IV (pdf) 11.6.2001 31.12.2001 549 912,00 Sk
206. Canberra-Packard, s.r.o., L.Svobodu 17, 976 32 Badín Kúpna zmluva  CPSK 2112 na nízkopozaďový systém na meranie nízkych alfa/beta aktivít (pdf) 3.9.2001 15.12.2001 2 697 762,70 Sk
207. Canberra-Packard, s.r.o., L. Svobodu 17, 976 32 Badín Kúpna zmluva CPSK 2113 na gamaspektrometrický systém (pdf) 3.9.2001 15.12.2001 1 399 266,50 Sk
221. BIOHEM, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín Kúpna zmluva č.31-01 – 1 ks prístroj na mikrobilogickú diagnostiku – analyzátor miniAPI (pdf) 15.11.2001 31.12.2001 924 000,00 Sk
222. Dynex Servis, s.r.o., Gaštanová 10, 974 01 B.Bystrica Kúpna zmluva na dodávku 1 ks Laminárny box Esco Class III. Biohazard Safety Cabinet (pdf) 16.11.2001 5.12.2001 659 500,00 Sk
238. Stavoinvesta, s.r.o., Kuzmányho č.16, 974 43 Banská Bystrica Mandátna zmluva č.11/8/2002 – na investorskú a inž. činnosť na stavbu „Prístavba a rekonštrukcia objektov ŠZÚ" (pdf) 1.5.2002 31.12.2005 594 828,30 Sk
250. IDOS PROJEKT, s.r.o., Cesta na štadión 10, 974 01 B.Bystrica Zmluva o dielo č.007/2002 – na spracovanie PD a AD (pdf) 12.8.2002 31.12.2005 990 000,00 Sk
251. OLYMPUS C&S, spol. s r.o., Teplická 99, Piešťany 921 01 Rámcová zmluva č.:28/94/2002– na mikroskopy (pdf) 26.8.2002 31.12.2002 2 339 583,40 Sk
252. OLYMPUS C&S, spol. s r.o., Teplická 99, Piešťany 921 02 Kúpna zmluva č. 1/2002 – na invertovaný mikroskop OLYMPUS IX 71 (pdf) 26.8.2002 31.12.2002 968 584,70 Sk
255. DATALAN, a.s., Landererova 1, Bratislava 811 09 Rámcová zmluva – na výpočtovú techniku (pdf) 9.9.2002 30.9.2002 1 530 771,90 Sk
289. OLYMPUS Sk, s.r.o., Trnavská 84 821 02 Bratislava Kúpna zmluva – Mikroskop s príslušenstvom (pdf) 13.10.2003 31.12.2003 1 376 541,00 Sk
296. MIJAS, spol. s.r.o., Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o dielo č. 348/M/2003 (pdf) 18.11.2003 31.12.2005 28 581 435,79 Sk
326. OlYMLUS Sk, s.r.o., Trnavská 84, 821 02 Bratislava Kúpna zmluva č.940403 na mikroskop s príslušenstvom (pdf) 14.5.2004 31.7.2004 1 398 780,00 Sk
327. INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 99 Poprad Kúpno-predajná zmluva č.16/2004  na „Mobilné PCR laboratórium“ (pdf) 21.5.2004 31.12.2005 1 309 000,00 Sk
332. B & K, s.r.o., Palisády 20, 811 06 Bratislava Kúpna zmluva č.002/04/01 – na dodávku Osobný hlukový dozimeter - 6 ks (pdf) 2.7.2004 31.12.2004 629 748,00 Sk
339. Hermes LabSystéms, s.r.o., Polianky 5, 844 04 Bratislava Kúpna zmluva č.A07-10/2004 na dodávku Kvapalinového chromatografu (pdf) 17.8.2004 31.1.2005 2 312 696,00 Sk