RUVZ Home Page
 


  Zmluvy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

 Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
497 ACCOR Services Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava 215 Zmluva o zabezpečení stravovania 33 193,89 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.7.2008 30.6.2009
515 Bajs, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica Zmluva o dielo č. 1/2008 33 193,85 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 10.11.2008 12.12.2008
546 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina Zmluva č.09K000033 o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok 59 570,00 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.5.2009 30.4.2010
490 TRADIMEX, spol.s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Zmluva o závodnom stravovaní 33 193,89 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.5.2008 30.4.2009
545 TRADIMEX, spol.s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Zmluva o závodnom stravovaní 59 999,00 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.5.2009 30.4.2010
491 V.D.S.spol. s r.o., Stavbárska 60, 821 07 Bratislava Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov "Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica" 33 193,89 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.5.2008 30.4.2009
548 V.D.S.spol. s r.o., Stavbárska 60, 821 07 Bratislava Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov "Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica" 59 999,00 Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.5.2009 30.4.2010