RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
ZMLUVY RÚVZ


ROK 2013
Plné znenie zmlúv je zverejnené na www.crz.gov.sk

Reg. číslo Zmluvná strana IČO zmluvnej strany Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy zmluvy od Platnosť zmluvy do Zverejnené dňa Celková hodnota zmluvy
1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 9.1.2013 12.1.2013 31.1.2013 11.1.2013 895,50 €
2. Peter Dekrét – inštalatérske práce, Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno 14249847 ZMLUVA O DIELO 17.1.2013 18.1.2013 31.12.2013 17.1.2013 0,00 €
3. MUDr. Janka   ADAMČÁKOVÁ   Zmluva o predatestačnej praxi   25.1.2013 28.1.2013 1.2.2013 27.1.2013 40,00 €
4. Slovanet, a.s.,  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143 Zmluva o pripojení  31.1.2013 1.2.2013 31.1.2016 31.1.2013 479,00 €
5. Mestský športový klub Brezno, Štvrť L. Novomeského 34, 977 01 Brezno 30197236 ZMLUVA O DIELO 4.2.2013 5.2.2013 31.12.2013 4.2.2013 0,00 €
6. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 4.2.2013 8.2.2013 25.2.2013 7.2.2013 1 791,00 €
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad hlavného lekára Ružomberok, Generála M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok 30845572 ZMLUVA  č. ÚHL RK- 35/2-41 14.2.2013 16.2.2013 22.2.2013 15.2.2013 40,00 €
8. J.D. RELAX, s.r.o., Slnečná 10, 974 04 Banská Bystrica, Prevádzka Hotel ALTENBERG***, 976 02 Staré Hory 350 45902445 ZMLUVA O DIELO 21.2.2013 23.2.2013 31.12.2013 22.2.2013 0,00 €
9. HES-COMGEO, spol. s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica 17325277 ZMLUVA O DIELO 21.2.2013 23.2.2013 31.12.2013 22.2.2013 0,00 €
10. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 25.2.2013 27.2.2013 26.3.2013 26.2.2013 1 253,70 €
11. Jaroslav Maľa – BB-špeciál, Čerín 14, 974 01 Banská Bystrica 40367967 ZMLUVA O DIELO 25.2.2013 27.2.2013 31.12.2013 26.2.2013 0,00 €
12. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb / zmluva č. 9904074079 / 28.2.2013 1.3.2013 28.2.2015 28.2.2013 0,00 €
13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava 35763469 Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb / zmluva č. 9904069138 / 28.2.2013 1.3.2013 28.2.2015 28.2.2013 0,00 €
14. Mount Sinai School of Medicine, Sponsored Projects Accounting, Box 3500, One Gustave L. Levy Place, New York, NY 10029-6574   Sub award Agreement 8.2.2013 2.3.2013 3.5.2013 1.3.2013 0,00 €
15. Gaskomplet – ZH, s.r.o., Jesenského 23, 96501 Žiar nad Hronom 45887217 ZMLUVA O DIELO 15.3.2013 19.3.2013 31.12.2013 18.3.2013 0,00 €
16. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 22.3.2013 23.3.2013 30.4.2013 22.3.2013 1 432,80 €
17. IURA EDITION spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 023/2006 22.3.2013 27.3.2013   26.3.2013 286,50 €
18. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica 00165549 Zmluva o dodávaní energií 25.3.2013 26.3.2013 25.3.2015 26.3.2013 0,00 €
19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 29.4.2013 1.5.2013 31.5.2013 30.4.2013 1 074,60 €
20. Vladimír Chamula, M.R.Štefánika 910/51, 962 12 Detva 43586112 ZMLUVA O DIELO 23.4.2013 3.5.2013 31.12.2013 2.5.2013 0,00 €
21. Pavol Černek, J. Krónera 3945/1, 036 01 Martin 30499445 ZMLUVA O DIELO 6.5.2013 8.5.2013 31.12.2013 7.5.2013 0,00 €
22. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 23.5.2013 25.5.2013 26.6.2013 24.5.2013 1 432,80 €
23. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Global Service Centre, Block 3510, Jalan Teknokrat 6, Cyberjaya, 63000, Selangor, Malaysia   Agreement for performance of work 2013/328022-0 17.5.2013 31.5.2013 30.6.2013 30.5.2013 1 042,31 €
24. OZO – RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01  Liptovský Mikuláš 36399795 Zmluva o vykonaní zvozu a likvidácie záznamov (dokumentov) 6.6.2013 7.6.2013   6.6.2013 0,00 €
25. MUDr.   Monika Sihelská      Zmluva o odbornej praxe v rámci špecializačnej prípravy v odbore Služby zdravia pri práci. 17.6.2013 18.6.2013 31.7.2013 17.6.2013 160,00 €
26. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 27.6.2013 4.7.2013 18.7.2013 3.7.2013 179,10 €
27. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová ul.2, 83257 Bratislava 165565 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2012/67-RUVZBB-5 2.7.2013 4.7.2013 31.12.2015 3.7.2013 74 166,00 €
28. SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832 Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 11.7.2013 12.7.2013 11.1.2015 11.7.2013 44 400,00 €
29. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2012/67-RUVZBB-5/1 18.7.2013 30.7.2013 31.12.2015 29.7.2013 5 959,00 €
30. Mgr.Eva Malobická      Z M L U V A uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 30.7.2013 2.9.2013 6.9.2013 31.7.2013 40,00 €
31. Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15   Bratislava  31328695 Komisionárska zmluva 23.8.2013 28.8.2013 27.9.2014 27.7.2013 125 000,00 €
32. LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A,                    811 12 Bratislava 36365556 Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení §409 a nasl. Obchodného zákonníka 11.9.2013 18.9.2013 31.12.2013 17.9.2013 9 996,00 €
33. MUDr. Miroslava Lörincová   Zmluva uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka o odbornej praxi v rámci špecializačnej prípravy v odbore Pracovné lekárstvo 11.9.2013 24.9.2013 31.12.2013 23.9.2013 160,00 €
34. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 25.9.2013 26.9.2013 26.9.2013 25.9.2013 179,10 €
35. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7223275 4.10.2013 5.10.2013   4.10.2013 0,00 €
36. GEO Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice 36193241 ZMLUVA O DIELO 8.10.2013 10.10.2013 31.12.2014 9.10.2013 0,00 €
37. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 2.10.2013 10.10.2013 29.10.2013 9.10.2013 1 253,70 €
38. SR-Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 97487 Banská Bystrica 00215775 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 16.10.2013 19.10.2013   18.10.2013 0,00 €
39. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 29.10.2013 5.11.2013 22.11.2013 4.11.2013 1 074,60 €
40. Peter Kuzmišin - MANACON 14320479 Obchodná zmluva - Labquality EQUAS  8.11.2013 9.11.2013 31.12.2014 8.11.2013 368,40 €
41. Mgr. Roman Nedela   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 15.11.2013 22.11.2013 15.12.2013 21.11.2013 400,00 €
42. MUDr. Tatiana Koňarčíková   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 1 327,00 €
43. MUDr. Roman Farra   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 1 327,00 €
44. MUDr. Izabela Benková   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 1 327,00 €
45. MUDr. Petra Kapuscinská   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 1 327,00 €
46. Filipková Danka   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 872,00 €
47. Bc. Adriana Vyletelová   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 872,00 €
48. Lenka Zvaríková   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 12.11.2013 22.11.2013 31.12.2015 21.11.2013 872,00 €
49. Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15   Bratislava  31328695 Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve 20.11.2013 26.11.2013 27.9.2014 25.11.2013 0,00 €
50. NAM Slovakia, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 3, 977 01 Brezno 44638477 Kúpna zmluva 26.11.2013 27.11.2013 31.12.2013 26.11.2013 384,00 €
51. NAM Slovakia, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 3, 977 01 Brezno 44638477 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI 26.11.2013 27.11.2013   26.11.2013 115,20 €
52. Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen 00397440 Zmluva o praktickej výučbe č. A/2013/03558 26.11.2013 28.11.2013 30.6.2014 27.11.2013 192,00 €
53. NAM Slovakia, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 3, 977 01 Brezno 44638477 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI 28.11.2013 29.11.2013   28.11.2013 3 225,60 €
54. UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501 Poistná zmluva Auto&Voľnosť KASKO Škoda Superb  BB 481 BE 27.11.2013 29.11.2013   28.11.2013 402,49 €
55. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 2.12.2013 3.12.2013 3.12.2013 2.12.2013 179,10 €
56. PhDr. Anna Schneiderová, PhD.,  ul. V. F.Bystrého č. 8, 974 01  Banská Bystrica   Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 5.12.2013 7.12.2013 23.12.2013 6.12.2013 400,00 €
57. Základná odborová organizácia SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 00606979 Kolektívna zmluva na rok 2014 27.12.2013 1.1.2014 31.12.2014 27.12.2013 0,00 €