RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
ZMLUVY RÚVZ


ROK 2012
Plné znenie zmlúv je zverejnené na www.crz.gov.sk

Reg. číslo Zmluvná strana IČO zmluvnej strany Predmet zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy zmluvy od Platnosť zmluvy do Zverejnené dňa Celková hodnota zmluvy
1. Linde Gas  k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 31373861 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 27.1.2012 1.2.2012 30.4.2012 27.1.2012 697,73 €
2. J.D. RELAX, s.r.o., Slnečná 10, 974 04 Banská Bystrica, Prevádzka Hotel ALTENBERG***, 976 02 Staré Hory 350 45902445 ZMLUVA O DIELO 24.1.2012 28.1.2012 31.12.2012 27.1.2012 0,00 €
3. Peter Dekrét – inštalatérske práce, Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno  14249847 ZMLUVA O DIELO 27.1.2012 28.1.2012 31.12.2012 27.1.2012 0,00 €
4. Jaroslav Maľa – BB-špeciál, Čerín 14, 974 01 Banská Bystrica 40367967 ZMLUVA O DIELO 27.1.2012 28.1.2012 31.12.2012 27.1.2012 0,00 €
5. ANALPO, spol. s.r.o., Borovianska 43, 960 01 Zvolen 31647146 ZMLUVA O DIELO 27.1.2012 28.1.2012 31.12.2012 27.1.2012 0,00 €
6. HES-COMGEO, spol. s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica 17325277 ZMLUVA O DIELO 27.1.2012 28.1.2012 31.12.2012 27.1.2012 0,00 €
7. MUDr. Elena Čopíková, Otorinolaryngologická ambulancia,  Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom 35676612 ZMLUVA O DIELO 30.1.2012 31.1.2012 31.12.2012 30.1.2012 26,69 €
8. Lešenie PRIMA, s.r.o., Havranské 7, 974 04 Banská Bystrica 36744999 Zmluva o dielo k cenovej ponuke BB957 o zhotovenie a montáž plastových výrobkov 30.1.2012 31.1.2012 28.2.2012 30.1.2012 8 987,15 €
9. ADOS-EMA, Orovnica 183, 966 52 Tekovská Breznica 42003601 ZMLUVA O DIELO 1.2.2012 2.2.2012 31.12.2012 1.2.2012 26,69 €
10. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica 00165549 ZMLUVA O DIELO 31.1.2012 3.2.2012 31.12.2012 2.2.2012 0,00 €
11. Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 36077992 ZMLUVA O DIELO 2.2.2012 3.2.2012 31.12.2012 2.2.2012 0,00 €
12. Mária Kukučková, Nám. SNP 77, 966 21 Lovča 33329796 ZMLUVA O DIELO 7.2.2012 8.2.2012 31.12.2012 7.2.2012 0,00 €
13. INŠTALTECH  s.r.o., Ul. SNP 579/105, 96501 Žiar nad Hronom 46048847 ZMLUVA O DIELO 5.3.2012 6.3.2012 31.12.2012 5.3.2012 0,00 €
14. Mestský športový klub Brezno, Štvrť L. Novomeského 34, 977 01 Brezno 30197236  ZMLUVA O DIELO 12.3.2012 21.3.2012 31.12.2012 20.3.2012 0,00 €
15. Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno 00313319 ZMLUVA O DIELO 21.3.2012 28.3.2012 31.12.2012 27.3.2012 0,00 €
16. Dušan Chaban Vodo-ÚK, Tajov 12, 976 34 Tajov 35261196 ZMLUVA O DIELO 2.4.2012 3.4.2012 31.12.2012 2.4.2012 0,00 €
17. S-Vertical, s.r.o., Harmanec 22, 976 03 Harmanec 43874240 ZMLUVA O DIELO č. 2/2012 3.4.2012 4.4.2012 31.5.2012 3.4.2012 5 271,00 €
18. Linde Gas  k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 31373861 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 19.4.2012 1.5.2012 31.7.2012 19.4.2012 697,73 €
19. Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15   Bratislava 313286695 Komisionárska zmluva 4.5.2012 5.5.2012 4.6.2013 4.5.2012 124 830,00 €
20. Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05  Banská Bystrica 45016381 Zmluva o krátkodobej výpožičke 25.5.2012 2.6.2012 8.6.2012 1.6.2012 217,00 €
21. UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15, 820 07 Bratislava 27 00653501 Poistná zmluva Auto&Voľnosť KASKO 29.5.2012 18.6.2012   4.6.2012 337,49 €
22. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 9.7.2012 11.7.2012 31.7.2012 10.7.2012 358,20 €
23. Linde Gas  k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 31373861 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 23.7.2012 1.8.2012 31.10.2012 23.7.2012 719,53 €
24. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 2.8.2012 3.8.2012 31.8.2012 2.8.2012 537,30 €
25. Diners Club Slovakia, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Dodatok č. 1 k Zmluve o vydávaní  firemných kariet Diners Club 2.8.2012 10.8.2012   9.8.2012 0,00 €
26. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 3.9.2012 4.9.2012 27.9.2012 3.9.2012 1791,00 €
27. Nemocnica s poliklinikou  Brezno, n.o., Banisko č. 1, 977 42 Brezno 31908969 ZMLUVA O DIELO č. 2012/02554/epi, 46/PTÚ/ZoD/2012  18.9.2012 21.9.2012   20.9.2012 0,00 €
28. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 27.9.2012 1.10.2012 24.10.2012 27.9.2012 1 791,00 €
29. Linde Gas  k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 31373861 Kúpna zmluva 2.10.2012 3.10.2012 30.6.2015 2.10.2012 0,00 €
30. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová ul.2, 83257 Bratislava 165565 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí finančných  prostriedkov MZ SR zo dňa 18.9.2008 č.2007/03-RUVZ BB-01 13.9.2012 15.9.2012 31.12.2012 14.9.2012 36 937,03 €
31. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová ul.2, 83257 Bratislava 165565 Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí finančných  prostriedkov MZ SR zo dňa 18.9.2008 č.2007/17-RUVZ BB-02 13.9.2012 15.9.2012 31.12.2012 14.9.2012 45 716,26 €
32. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 19.10.2012 30.10.2012 27.11.2012 29.10.2012 1 611,90 €
33. RONIPA, s.r.o., Tatranská 48, 974 11  Banská Bystrica 45598339 ZMLUVA  O  DIELO  č. 2012/03157 30.10.2012 31.10.2012 31.12.2012 30.10.2012 0,00 €
34. Slovenská zdravotnícka univerzita,  Limbová č.12, 833 03 Bratislava 00165361 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR Slovenskej republiky č. 2007/03-RUVZBB-01 8.11.2012 9.11.2012 31.12.2012 8.11.2012 19 081,07 €
35. REMESLO stav s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom  36057088  ZMLUVA  O  DIELO  č. 2012/03731 16.11.2012 20.11.2012 31.12.2012 19.11.2012 0,00 €
36. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 22.11.2012 30.11.2012 31.12.2012 29.11.2012 716,40 €
37. SVOP, spol. s r.o., Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava  30775264 Zmluva o zabezpečení prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému  10.12.2012 11.12.2012   10.12.2012 2 518,80 €
38. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava 00607223 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 10.12.2012 11.12.2012 31.12.2012 10.12.2012 179,10 €