RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
FAKTÚRY

ROK 2012

Faktúry január - marec 2012
Faktúry apríl - jún 2012
Faktúry júl - september 2012
Faktúry október - december 2012