RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
DODÁVATEĽSKÉ ZMLUVY

ROK 2011
Číslo zmluvy Reg. číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Platnosť zmluvy od Platnosť zmluvy do Suma v EUR
1/2011 612. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A,
82109 Bratislava
Zmluva o pripojení 0905617865 (pdf) 14.2.2011 15.2.2011 14.2.2012 132,00
2/2011 613. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A,
82109 Bratislava
Zmluva o pripojení 0917221041 (pdf) 31.3.2011 1.4.2011 31.3.2012 96,00
3/2011 614. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A,
82109 Bratislava
Zmluva o pripojení 0917221052 (pdf) 31.3.2011 1.4.2011 31.3.2012 120,00
4/2011 615. Danka Maková Príkazná zmluva s komunitným pracovníkom zdravotnej výchovy - koordinátor - mesačná odmena 497,91 € (pdf) 31.3.2011 1.4.2011 31.3.2011 4481,19
5/2011 616. Andrea Pokošová Príkazná zmluva s komunitným pracovníkom zdravotnej výchovy - koordinátor - mesačná odmena 365,13 € (pdf) 31.3.2011 1.4.2011 31.3.2011 3286,17
6/2011 617. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A,
82109 Bratislava
Zmluva o pripojení 0903570205 (pdf) 7.4.2011 8.4.2011 7.4.2012 119,00
7/2011 618. UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15,
820 07 Bratislava 27
Havarijné poistenie Š-Fábia BB 050 BO (pdf) 25.4.2011 26.4.2011 25.4.2012 299,50
8/2011 619. Edenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava Zmluva o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok (pdf) 29.4.2011 1.5.2011 30.4.2011 do 59990,00
9/2011 620. ISS Fecility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - cena obeda 2,71 € (pdf) 29.4.2011 1.5.2011 30.4.2011 do 59990,00
10/2011 621. UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15,
820 07 Bratislava 27
Havarijné poistenie Renault Thalia BB 052 BO (pdf) 13.6.2011 14.6.2011 13.6.2012 325,87
11/2011 622. UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15,
820 07 Bratislava 27
Havarijné poistenie Š-Fábia BB 685 BR (pdf) 26.7.2011 27.7.2011 26.7.2012 302,48
12/2011 623. Linde Gas k.s., Odborárska 23,
831 02 Bratislava
Zmluva na dodávku plynov vo flašiach (pdf) 1.8.2011 1.8.2011 31.1.2012 325,87
13/2011 624. Linde Gas k.s., Odborárska 23,
831 02 Bratislava
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny (pdf) 1.8.2011 1.8.2011 31.1.2012 1308,63
14/2011 625. Lešenie PRIMA, s.r.o., Havranské 7,
974 04 Banská Bystrica
Zmluva o zhotovenie a montáž plastových výrobkov (pdf) 5.8.2011 8.8.2011 30.9.2011 2943,07
15/2011 626. Jana Harvanová Príkazná zmluva s komunitným pracovníkom zdravotnej výchovy - koordinátor - mesačná odmena 365,13 € (pdf) 29.9.2011 1.10.2011 31.12.2011 1095,39
16/2011 627. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č. 12, Banská Bystrica Zmluva o praktickej výučbe č. 01/2011/FPV (pdf) 30.9.2011 1.10.2011 30.6.2013 0,00
17/2011 628. Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete (pdf) 30.9.2011 1.10.2011 30.9.2012 3888,00
18/2011 629. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová ul.2,
83257 Bratislava
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR zo dňa 18.9.2008 č.2007/17-RUVZ BB-02 (pdf) 19.9.2011 20.10.2011 31.12.2011 46848,81
19/2011 630. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová ul.2,
83257 Bratislava
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR zo dňa 18.9.2008 č.2007/03-RUVZ BB-01 (pdf) 19.9.2011 20.10.2011 31.12.2011 23312,63
20/2011 631. WHO, Limbova 2
83752 Bratislava
Agreement for performance of work 2011/196875-0 (pdf) 10.11.2011 11.11.2011 31.12.2011 $2500,00
21/2011 632. Dušan Maľa - Elektromont
Námestie slobody 5
974 01 Banská Bystrica
Zmluva o dielo č. 11/2011 (pdf) 15.11.2011 16.11.2011 31.12.2011 5806,67
22/2011 633. Lešenie PRIMA, s.r.o., Havranské 7
974 04 Banská Bystrica
Zmluva o dielok cenovej ponuke BB933 a BB934 o zhotovenie a montáž plastových výrobkov (pdf) 28.11.2011 29.11.2011 31.12.2011 8093,45
23/2011 634. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR Slovenskej republiky č. 2007/17-RUVZBB-02/5 (pdf) 29.11.2011 30.11.2011 31.12.2011 14575,06
24/2011 635. Slovenská zdravotnícka univerzita,  Limbova č.12, 833 03 Bratislava Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov MZ SR Slovenskej republiky č. 2007/03-RUVZBB-01 (pdf) 30.11.2011 1.12.2011 31.12.2011 15350,19
25/2011 636. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A
82109 Bratislava
Dodatok k zmluve o pripojení č. A4680102 (pdf) 7.12.2011 8.12.2011

7.12.2013

1018,70
26/2011 637. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A
82109 Bratislava
Zmluva o pripojení (pdf) 7.12.2011 8.12.2011

7.12.2013

29,50
27/2011 638. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A
82109 Bratislava
Zmluva o kúpe zariadenia (pdf) 9.12.2011 10.12.20110 10.12.2011 1,00
28/2011 639. LabCare s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava KÚPNA ZMLUVA Č. 12LR2011 - Hlbomraziaci box (pdf) 14.12.2011 15.12.2011 31.12.2011 10618,00
29/2011 640. Activa C&S, s.r.o., Jaltská 29, 040 22 Košice Zmluva o vzájomnej spolupráci (pdf) 21.12.2011 22.12.2011 31.12.2011 4000,00
30/2011 641. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Zmluva o kartách euroShell Card (pdf) 30.12.2011 1.1.2012 30.6.2012 37000,00
31/2011 642. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica Kolektívna zmluva na rok 2012 (pdf) 30.12.2011 1.1.2012 31.12.2012 0,00