RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Slovensky English
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ARCHÍV

ROK 2014

ROK 2013

Zákazky s nízkou hodnotou:

ROK 2012

Zákazky s nízkou hodnotou:

ROK 2011

Zákazky s nízkou hodnotou:

Podprahová zákazka: