RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Odbory > Odbor epidemiológie Slovensky English

ODDELENIE STRATÉGIE ROZVOJA A VZDELÁVANIA


Vedúci oddelenia: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Činnosť oddelenia

  • Pripravuje, analyzuje a triedi podklady pre rozhodovacie procesy vedúcich pracovníkov verejného zdravotníctva.
  • Spolupracuje a zastrešuje stratégiu ďalšieho rozvoja verejného zdravotníctva.
  • V spolupráci s inými pracoviskami RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici navrhuje smery ďalšieho možného rozvoja úradu.
  • Sleduje spolu s osobným úradom úroveň vzdelávania pracovníkov úradu.
  • Navrhuje legislatívne zmeny v procese zabezpečenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre potreby verejného zdravotníctva.