RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Národné referenčné centrá Slovensky English

Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Mgr. Viktória Veselovská, Mgr. Soňa Feiková, PhD., Mgr. Terézia Tomajková

Zriaďovacia listina centra

ZOZNAM VYŠETRENÍ na B. pertussis, ktoré sa vykonávajú v NRC pre pertussis a parapertussis:

Kultivácia:
Bordetella pertussis a Bordetella spp.

Molekulárno-biologické metódy:
real-time PCR Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis
real-time PCR ptxA-Pr u Bordetella pertussis (dôkaz prítomnosti génu zodpovedného za tvorbu pertussického toxínu u B. pertussis)

Sérologické metódy:
dôkaz protilátok proti pertussickému toxínu v sére
- ELISA IgG anti-PT
- ELISA IgA anti-PT
dôkaz Bordetella parapertussis v sére
- ELISA IgG
- ELISA IgA
- ELISA IgM

Odber materiálu na vyšetrenie (pdf)
Odber výteru z nosohltana na vyšetrenie pertussis pomocou kultivácie a PCR (video)

AKTUÁLNA EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Vyskyt pertussis v SR za poslednych 20 rokov (png)
Trend vyskytu pertussis v SR za poslednych 20 rokov (png)

LEGISLATÍVA

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance pertussis v Slovenskej republike (pdf)

PUBLIKÁCIE

Po požiadaní vedúcej NRC na adrese madarova@vzbb.sk je možné požiadať o sprístupnenie prezentácií týkajúcich sa aktuálnej situácie v oblasti epidemiológie a diagnostiky pertussis a parapertussis na Slovensku.

Výročné správy:
Výročná správa za rok 2022 (pdf)
Výročná správa za rok 2021 (pdf)
Výročná správa za rok 2020 (pdf)
Výročná správa za rok 2019 (pdf)

VIDEO

Ataky záchvatovitého kašľa typické v paroxyzmálnom štádiu ochorenia