IARC Home Page  
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty > Podrobný zoznam Slovensky English
Telefónny a mailový podrobný zoznam
Vyber písmeno v abecede :
A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W Z
border=0  A späť na abecedu >>>
Abrahámová Iveta, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 224, iveta.abrahamova@vzbb.sk
Adámek Pavol, MUDr., referát krízového riadenia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 713, pavol.adamek@vzbb.sk
Auxtová Ľudmila, Ing., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 711, ludmila.auxtova@vzbb.sk
Avdičová Mária, doc. MUDr., PhD., referát vzdelávania, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 441, maria.avdicova@vzbb.sk
border=0  B späť na abecedu >>>
Babiaková Klaudia, Mgr., odbor hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 463, haskovak@vzbb.sk
Babjaková Mária, odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 766, maria.babjakova@vzbb.sk
Babničová Zuzana, Mgr., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 465, babnicova@vzbb.sk
Bartková Petra, Mgr., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 740, bartkova@vzbb.sk
Bartová Pavlína, PhDr., MPH, odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 746, pavlina.bartova@vzbb.sk
Beláková Jarmila, MUDr., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk
Bilavská Marta, osobný úrad, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 462, marta.bilavska@vzbb.sk
Bilavská Veronika, Mgr., odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 780, bilavskav@vzbb.sk
Blašková Anna, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 720 (778), anna.blaskova@vzbb.sk,
Blašková Magdaléna, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 216
Borošová Daniela, Ing., PhD., MPH, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk
Bošeľová Eva, Mgr., oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 442, boselova@vzbb.sk
Briedoň Marián, Ing., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 726, briedon@vzbb.sk
Briedoňová Renáta, Ing., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 782, renata.briedonova@vzbb.sk
Brndiarová Katarína, odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 757, katarina.brndiarova@vzbb.sk
Bulla Milan, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 785,
border=0  C späť na abecedu >>>
Cortésová Lea, MUDr., PhD., odbor hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 445, cortesova@vzbb.sk
Čulok Miroslav, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 786,
Čuloková Dana, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 750, dana.culokova@vzbb.sk
border=0  D späť na abecedu >>>
Dundovičová Andrea, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 756, dundovicova@vzbb.sk
Ďurec František, RNDr. , odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, durec@vzbb.sk
Ďurecová Alžbeta, Ing., PhD., MPH , odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 718, alzbeta.durecova@vzbb.sk
border=0  E späť na abecedu >>>
Eperješi Tomáš, Mgr., Ing., MPH, PhD., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 762, tomas.eperjesi@vzbb.sk
border=0  F späť na abecedu >>>
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr., PhD., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 446, eleonora.fabianova@vzbb.sk
Fatkulinová Milota, RNDr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 228, milota.fatkulinova@vzbb.sk
Feiková Soňa, Mgr., PhD., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 277, feikova@vzbb.sk
Fifková Dagmar, Mgr. MUDr., odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 424, fifkova@vzbb.sk
Francisciová Katarína, PhDr., odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 422, francisciova@vzbb.sk
border=0  G späť na abecedu >>>
Goldmanová Jana, odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 429, jana.goldmanova@vzbb.sk
Golecký Rastislav, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Gondová Želmíra, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 224, zelmira.gondova@vzbb.sk
Gotzmannová Jana, Mgr., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 466, gotzmannova@vzbb.sk
border=0  H späť na abecedu >>>
Halaj Jaroslav, Mgr., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 715, jaroslav.halaj@vzbb.sk
Haľaková Silvia, Ing., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 717, silvia.halakova@vzbb.sk
Harachová Alžbeta, Mgr., odbor hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 463, harachova@vzbb.sk
Hellebrandt Petra, PhDr., odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 421, hellebrandt@vzbb.sk
Hirka Jozef, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Hlisníková Mária, odbore lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 240,
Hricová Renata, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 214, renata.hricova@vzbb.sk
Hrmo Andrej, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 757, andrej.hrmo@vzbb.sk
Hrmová Iveta, Ing., odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 780, hrmova@vzbb.sk
Hudecová Andrea, Mgr., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 466, hudecova@vzbb.sk
Hunáková Anna, Mgr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 215, gretschova@vzbb.sk
Hüvös Ivaničová Hana, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 214, hana.huvos@vzbb.sk
border=0  CH späť na abecedu >>>
Chovancová Lýdia, Ing., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 727, lydia.chovancova@vzbb.sk
Chrienová Eva, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 778, eva.chrienova@vzbb.sk
Chudíková Janka, JUDr., odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 700, chudikova@vzbb.sk
border=0  I späť na abecedu >>>
border=0  J späť na abecedu >>>
Jančoková Mária, odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 780, maria.jancokova@vzbb.sk
Janešíková Ľudmila, Mgr., odbor hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 464, ludmila.janesikova@vzbb.sk
Janíková Katarína, Mgr., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 776, katarina.janikova@vzbb.sk
Jányová Zuzana, PhDr., oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 460, janyova@vzbb.sk
Javorčeková Monika, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 755, javorcekova@vzbb.sk
border=0  K späť na abecedu >>>
Kaliská Dáša, Bc., referát vzdelávania, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 784, dasa.kaliska@vzbb.sk
Kerlik Jana, MUDr., PhD., odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 469, jana.kerlik@vzbb.sk
Kissová Renáta, RNDr., PhD., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 277, renata.kissova@vzbb.sk
Klement Cyril, prof. MUDr., CSc., referát vzdelávania, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 449, cyril.klement@vzbb.sk
Klöslová Zuzana, RNDr., PhD., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 448, kloslova@vzbb.sk
Kľocová Adamčáková Zora, MUDr., PhD., regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 734, adamcakova@vzbb.sk
Kmeťová Marta, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Kňazeová Tatiana, Ing., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 745, tatiana.knazeova@vzbb.sk
Knoppová Plavcová Dagmar, odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 731, dagmar.knoppova@vzbb.sk
Komendová Dagmar, Ing., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 721, dagmar.komendova@vzbb.sk
Koppová Petra, Mgr., PhD., odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 422 , koppovap@vzbb.sk
Kováčová Mária, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 725, maria.kovacova@vzbb.sk
Kováčová Martina, Ing., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 742, martina.kovacova@vzbb.sk
Koza Edward Andrzej, odbor ekonomiky a prevádzkyy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Krčmová Eva, Mgr., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 777, eva.krcmova@vzbb.sk
Krippel Emil, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Krišková Ľubica, oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 467, lubica.kriskova@vzbb.sk
Kriššáková Veronika, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 237, krissakova@vzbb.sk
Kubinová Viera, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Kútiková Oľga, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 232, olga.kutikova@vzbb.sk
Kvasnová Alžbeta, Ing., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 777, kvasnova@vzbb.sk
Kyseľová Júlia, Mgr., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 776 (779), kyselova@vzbb.sk
border=0  L späť na abecedu >>>
Lafférsová Janka, RNDr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 215, janka.laffersova@vzbb.sk
Lajzová Lenka, odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 429, lajzova@vzbb.sk
Lapinová Miriam, odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 734, lapinova@vzbb.sk
Lapuník Radovan, Ing., MBA, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 788, radovan.lapunik@vzbb.sk
Laštiaková Miriam, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 274, lastiakova@vzbb.sk
Lašútová Jana, odbore radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 429, jana.lasutova@vzbb.sk
Lokša Pavol, MUDr., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 443, loksa@vzbb.sk
Lovičová Petra, Mgr., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 766, lovicova@vzbb.sk
border=0  M späť na abecedu >>>
Maďarová Lucia, RNDr., PhD., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 273, lucia.madarova@vzbb.sk
Majlathová Zuzana, Ing., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 277, zuzana.majlathova@vzbb.sk
Majlingová Dana, odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 795, dana.majlingova@vzbb.sk
Makovníková Mária, Ing., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 749, maria.makovnikova@vzbb.sk
Maľová Lucia, MUDr., odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 421, malova@vzbb.sk
Mancoš Michaela, RNDr., PhD., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 213, michaela.oravkinova@vzbb.sk
Martinec Nikola, Mgr., oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 460, martinec@vzbb.sk
Mazúchová Martina, odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 780, martina.mazuchova@vzbb.sk
Mazúrová Zuzana, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 768, zuzana.mazurova@vzbb.sk
Medvecká Jana, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 23, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 216,
Melicherčík Róbert, Mgr., odbor hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 463, melichercik@vzbb.sk
Michalková Katarína, Ing., PhD., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 763, michalkova@vzbb.sk
Miklianová Jana, Bc., odbor hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 464, miklianova@vzbb.sk
Mjartanová Ivana, Ing., Mgr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 215,
Mlynáriková Jozefína, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 775, jozefina.mlynarikova@vzbb.sk
Mojžiš Marek, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 714, marek.mojzis@vzbb.sk
Mrváňová Ľubica, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 236, mrvanova@vzbb.sk
Musilová Monika, PhDr., PhD., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 469, monika.musilova@vzbb.sk
border=0  N späť na abecedu >>>
Nagyová Hana, Ing., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 775, mackova@vzbb.sk
Nagyová Iveta, Ing., PhD., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048-4367 779, 776, nagyova@vzbb.sk
Námešná Jana, Ing., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 0917 221 041, jana.namesna@vzbb.sk
Nosáľ Marián, JUDr. PhDr., PhD., odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 773, nosal@vzbb.sk
border=0  O späť na abecedu >>>
Ondirová Michaela, PaedDr., referát vzdelávania, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 794, ondirova@vzbb.sk
Oravec Bérešová Jana, Mgr., Ing., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 460, beresova@vzbb.sk
Oravcová Valéria, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 227, valeria.oravcova@vzbb.sk
Otero Daniel, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 754, daniel.otero@vzbb.sk
border=0  P späť na abecedu >>>
Pavlovičová Jitka, Mgr., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 715, jitka.pavlovicova@vzbb.sk
Pántiková Valachová Martina, MUDr., oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 467, pantikova@vzbb.sk
Piatrov Pavel, Ing., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 788, piatrov@vzbb.sk
Pilarčíková Darina, Mgr., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 747, darina.pilarcikova@vzbb.sk
Pilko Jozef, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 786,
Plšková Adriána, PhDr., PhD., oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 466, plskova@vzbb.sk
Pohančaníková Blažena, oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 442, blazena.pohancanikova@vzbb.sk
Polónyová Mária, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 775, polonyova@vzbb.sk
Porubská Anna, JUDr., osobný úrad, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk
Potančoková Michaela, Mgr., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 428, michaela.potancokova@vzbb.sk
Pračková Kristína, Mgr., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 428, prackova@vzbb.sk
Pristyáková Alžbeta, Mgr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 273, pristyakova@vzbb.sk
Přibil Tomáš, Mgr., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 730, tomas.pribil@vzbb.sk
border=0  R späť na abecedu >>>
Remeselníková Miriam, Mgr., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 756, remeselnikova@vzbb.sk
Rendlová Lucia, Mgr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 215, rendloval@vzbb.sk
Rendlová Soňa, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 791, sona.rendlova@vzbb.sk
Roháčová Viera, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 750, viera.rohacova@vzbb.sk
border=0  S späť na abecedu >>>
Semančík Lásiková Martina, Mgr., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 778, semancik@vzbb.sk
Schmidtová Janka, PhDr., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 461, , schmidtova@vzbb.sk
Schwarz Miroslav, Mgr., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 761, 0917 546 402, miroslav.schwarz@vzbb.sk
Sirotová Ľudmila, Ing., PhD., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 779, sirotova@vzbb.sk
Slivková Ľubica, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 237
Slotová Katarína, doc., MUDr., PhD., odbor dokumentačno-právny, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 737, slotova@vzbb.sk
Sluková Veronika, Mgr., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 213, slukova@vzbb.sk
Strhársky Jozef, Mgr., RNDr., PhD., MPH, MHA, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 244, jozef.strharsky@vzbb.sk
Ščepková Libuša, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 749, libusa.scepkova@vzbb.sk
Šmideková Jana, Ing., odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 770, smidekova@vzbb.sk
Šreinerová Alena, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 249
Szemrádová Emília, odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 741, emilia.szemradova@vzbb.sk
Šuchaňová Marcela, Mgr., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 764, marcela.suchanova@vzbb.sk
Švantnetová Andrea, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 223,
Švantnerová Natália, Bc., odbor hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 763, svantnerovan@vzbb.sk
border=0  T späť na abecedu >>>
Targošová Andrea, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 233,
Ťažká Katarína, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, katarina.tazka@vzbb.sk
Tomajková Terézia, Ing., odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 273, tomajkova@vzbb.sk
Tomek Miroslav, Mgr., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 772, miroslav.tomek@vzbb.sk
Tőreová Kristína, Mgr., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 758, kristina.toreova@vzbb.sk
Turčanová Elena, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 240
border=0  U späť na abecedu >>>
Urblíková Mária, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 778, urblikova@vzbb.sk
border=0  V späť na abecedu >>>
Varjúová Greschner Alexandra, RNDr., PhD., odbor radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 722, alexandra.varjuova@vzbb.sk
Veverka Janette, odbor lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 237, veverkova@vzbb.sk
Vicianová Mariana, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 775, mariana.vicianova@vzbb.sk
Vojteková Silvia, Mgr., odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 721, silvia.vojtekova@vzbb.sk
Volentierová Martina, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 789, martina.soucikova@vzbb.sk
Výberči Peter, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 719, vyberci@vzbb.sk
border=0  Z späť na abecedu >>>
Záhorcová Zuzana, Ing., odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 756, zuzana.zahorcova@vzbb.sk
Zátrochová Mária, odbor ekonomiky a prevádzky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Zázrivcová Ivana, oddelenie epidemiológie a bioštatistiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 460, ivana.zazrivcova@vzbb.sk
Zvalová Tatiana, Mgr., odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 424, tatiana.zvalova@vzbb.sk
Žiarovská Andrea, RNDr., odbor preventívneho pracovného lekárstva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 742, andrea.ziarovska@vzbb.sk