IARC Home Page  
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty > Podrobný zoznam Slovensky English
Telefónny a mailový podrobný zoznam
Vyber písmeno v abecede :
A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W Z
border=0  A späť na abecedu >>>
Abrahámová Iveta, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 224, , iveta.abrahamova@vzbb.sk
Adámek Pavol, MUDr., Oddelenie krízového manažmentu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 713, fax 048 - 4367 710, pavol.adamek@vzbb.sk
Auxtová Ľudmila, Ing., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 711, fax 048 - 4367 710, ludmila.auxtova@vzbb.sk
Avdičová Mária, doc. MUDr., PhD., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 441, fax 048 - 4367 702, maria.avdicova@vzbb.sk
border=0  B späť na abecedu >>>
Babjaková Mária, Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 766, , maria.babjakova@vzbb.sk
Bartková Petra, Mgr., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 740, , bartkova@vzbb.sk
Bartová Pavlína, PhDr., MPH, Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 746, , pavlina.bartova@vzbb.sk
Bednárová Beáta, Mgr., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 446, , bednarova@vzbb.sk
Beláková Jarmila, MUDr., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 736, , jarmila.belakova@vzbb.sk
Bérešová Jana, Mgr., Ing., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 460, , beresova@vzbb.sk
Bilavská Marta, Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 462, , marta.bilavska@vzbb.sk
Bilavská Veronika, Mgr., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 780, , bilavskav@vzbb.sk
Blašková Anna, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 720 (778), , anna.blaskova@vzbb.sk,
Blašková Magdaléna, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 216,
Bódišová Puškárová Anna, Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 421, , anna.puskarova@vzbb.sk
Borošová Daniela, Ing., PhD., MPH, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 738, , daniela.borosova@vzbb.sk
Bošeľová Eva, Mgr., Oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 442, , boselova@vzbb.sk
Briedoňová Renáta, Ing., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 782, , renata.briedonova@vzbb.sk
Brndiarová Katarína, Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 757, , katarina.brndiarova@vzbb.sk
Brzuľová Viktória, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 274, , brzulova@vzbb.sk
Bulla Milan, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 785,
border=0  C späť na abecedu >>>
Cortésová Lea, MUDr., Oddelenie hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 464, , lea.costesova@vzbb.sk
Čulok Miroslav, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 786,
Čuloková Dana, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 750, , dana.culokova@vzbb.sk
border=0  D späť na abecedu >>>
Dundovičová Andrea, Ing., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 755, , dundovicova@vzbb.sk
Ďurec František, RNDr. , Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 712, , durec@vzbb.sk
Ďurecová Alžbeta, Ing., PhD. , Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 718, , alzbeta.durecova@vzbb.sk
Ďurecová Gabriela, Ing., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 726, , gabriela.durecova@vzbb.sk
border=0  E späť na abecedu >>>
Eperješi Tomáš, Mgr., Ing., MPH, PhD., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 762, , tomas.eperjesi@vzbb.sk
border=0  F späť na abecedu >>>
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr., PhD., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.: 048 - 4367 446, fax: 048 - 4367 701, eleonora.fabianova@vzbb.sk
Fatkulinová Milota, RNDr., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 228, , milota.fatkulinova@vzbb.sk
Feiková Soňa, Mgr., PhD., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 277, , feikova@vzbb.sk
Fifková Dagmar, Mgr. MUDr., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 422, , fifkova@vzbb.sk
Fischer Peter, Mgr., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 735, , peter.fischer@vzbb.sk
border=0  G späť na abecedu >>>
Goldmanová Jana, Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 429, , jana.goldmanova@vzbb.sk
Golecký Rastislav, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Gondová Želmíra, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 224, , zelmira.gondova@vzbb.sk
Gotzmannová Jana, Mgr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 466, , gotzmannova@vzbb.sk
Gretschová Anna, Mgr., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 215, , gretschova@vzbb.sk
border=0  H späť na abecedu >>>
Halaj Jaroslav, Mgr., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 715, , jaroslav.halaj@vzbb.sk
Haľaková Silvia, Ing., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 759, , silvia.halakova@vzbb.sk
Harachová Alžbeta, Mgr., Oddelenie hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 463, , harachova@vzbb.sk
Hašková Klaudia, Bc., Oddelenie hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 463, , haskovak@vzbb.sk
Hellebrandt Petra, PhDr., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 421, , hellebrandt@vzbb.sk
Hirka Jozef, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Hlisníková Mária, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 240,
Hricová Renata, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 214, , renata.hricova@vzbb.sk
Hrmo Andrej, Ing., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 757, , andrej.hrmo@vzbb.sk
Hrmová Iveta, Ing., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 780, , hrmova@vzbb.sk
Hudecová Andrea, Mgr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 466, , hudecova@vzbb.sk
Hüvös Ivaničová Hana, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 214, , hana.huvos@vzbb.sk
border=0  CH späť na abecedu >>>
Chovancová Lýdia, Ing., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 727, , lydia.chovancova@vzbb.sk
Chrienová Eva, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 778, , eva.chrienova@vzbb.sk
Chudíková Janka, JUDr., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 700, , chudikova@vzbb.sk
border=0  I späť na abecedu >>>
border=0  J späť na abecedu >>>
Jančoková Mária, Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 737, , maria.jancokova@vzbb.sk
Janešíková Ľudmila, Mgr., Oddelenie hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 464, , ludmila.janesikova@vzbb.sk
Janíková Katarína, Mgr., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 776, , katarina.janikova@vzbb.sk
Jányová Zuzana, Mgr., Oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 460, , janyova@vzbb.sk
border=0  K späť na abecedu >>>
Kaliská Dáša, Bc., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 784, , dasa.kaliska@vzbb.sk
Kerlik Jana, MUDr., PhD., Oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 469, , jana.kerlik@vzbb.sk
Kissová Renáta, RNDr., PhD., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 277, , renata.kissova@vzbb.sk
Klement Cyril, prof. MUDr., CSc., Oddelenie stratégie rozvoja a vzdelávania, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048-4367 449, cyril.klement@vzbb.sk
Klöslová Zuzana, RNDr., PhD., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 448, , kloslova@vzbb.sk
Kľocová Adamčáková Zora, MUDr., PhD., regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 734, , adamcakova@vzbb.sk
Kmeťová Marta, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Kňazeová Tatiana, Ing., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 745, , tatiana.knazeova@vzbb.sk
Knoppová Plavcová Dagmar, Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 731, , dagmar.knoppova@vzbb.sk
Komendová Dagmar, Ing., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 721, , dagmar.komendova@vzbb.sk
Konečná Darina, Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 424 , , darina.konecna@vzbb.sk
Koppová Petra, Mgr., PhD., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 423 , , koppovap@vzbb.sk
Koreňová Anna, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 236, anna.korenova@vzbb.sk
Kováčová Mária, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 725, , maria.kovacova@vzbb.sk
Kováčová Martina, Ing., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 742, , martina.kovacova@vzbb.sk
Koza Edward Andrzej, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Krčmová Eva, Mgr., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 777, , eva.krcmova@vzbb.sk
Krippel Emil, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Krišková Ľubica, Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 467, , lubica.kriskova@vzbb.sk
Kriššáková Veronika, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 237, krissakova@vzbb.sk
Kubinová Viera, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Kútiková Oľga, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 232, olga.kutikova@vzbb.sk
Kvasnová Alžbeta, Ing., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 777, , kvasnova@vzbb.sk
Kyseľová Júlia, Mgr., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 776 (779), , kyselova@vzbb.sk
border=0  L späť na abecedu >>>
Lafférsová Janka, RNDr., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 215, , janka.laffersova@vzbb.sk
Lajzová Lenka, Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 429, , lajzova@vzbb.sk
Lapuník Radovan, Ing., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 788, , radovan.lapunik@vzbb.sk
Laštiaková Miriam, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 274, , lastiakova@vzbb.sk
Lašútová Jana, Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 429, , jana.lasutova@vzbb.sk
Lokša Pavol, MUDr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 443, , loksa@vzbb.sk
Lovičová Petra, Mgr., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 766, , lovicova@vzbb.sk
Ľupták Filip, Mgr., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 773, , luptak@vzbb.sk
border=0  M späť na abecedu >>>
Macková Hana, Ing., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 775, , mackova@vzbb.sk
Maďarová Lucia, RNDr., PhD., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 273, , lucia.madarova@vzbb.sk
Majlathová Zuzana, Ing., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 277, , zuzana.majlathova@vzbb.sk
Majlingová Dana, Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 795, , dana.majlingova@vzbb.sk
Makovníková Mária, Ing., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 749, , maria.makovnikova@vzbb.sk
Mancoš Michaela, RNDr., PhD., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 213, michaela.oravkinova@vzbb.sk
Martinec Nikola, Mgr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 460, , martinec@vzbb.sk
Mazúchová Martina, Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 780, , martina.mazuchova@vzbb.sk
Mazúrová Zuzana, Ing., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 768, , zuzana.mazurova@vzbb.sk
Medvecká Jana, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 23, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 216,
Michalková Katarína, Ing., PhD., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 747, , michalkova@vzbb.sk
Mjartanová Ivana, Ing., Mgr., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 215,
Mlynáriková Jozefína, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 775, , jozefina.mlynarikova@vzbb.sk
Mojžiš Marek, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 714, , marek.mojzis@vzbb.sk
Mrváňová Ľubica, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 236, , mrvanova@vzbb.sk
Musilová Monika, PhDr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 469, , monika.musilova@vzbb.sk
border=0  N späť na abecedu >>>
Nagyová Iveta, Ing., PhD., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048-4367 779, 776, , nagyova@vzbb.sk
Námešná Jana, Ing., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 0917 221 041, , jana.namesna@vzbb.sk
Nosáľ Marián, JUDr. PhDr., PhD., Oddelenie operatívnych činností, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 773, , nosal@vzbb.sk
border=0  O späť na abecedu >>>
Ondirová Michaela, PaedDr., Oddelenie stratégie rozvoja a vzdelávania, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 794, , ondirova@vzbb.sk
Oravcová Valéria, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 227, valeria.oravcova@vzbb.sk
Otero Daniel, Ing., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 754, , daniel.otero@vzbb.sk
border=0  P späť na abecedu >>>
Paizanosová Mária, MUDr., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 422, , paizanosova@vzbb.sk
Pavlovičová Jitka, Mgr., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 715, , jitka.pavlovicova@vzbb.sk
Pántiková Valachová Martina, MUDr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 467, , pantikova@vzbb.sk
Peťková Linda, Bc., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 771, , petkova@vzbb.sk
Pilarčíková Darina, Mgr., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 747, , darina.pilarcikova@vzbb.sk
Pilko Jozef, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 786,
Plšková Adriána, Mgr., Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 460, , plskova@vzbb.sk
Pohančaníková Blažena, Oddelenie nozokomiálnych nákaz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 442, , blazena.pohancanikova@vzbb.sk
Polónyová Mária, Oddelenia chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 775, , polonyova@vzbb.sk
Porubská Anna, JUDr., Osobný úrad, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 774, , anna.porubska@vzbb.sk
Potančoková Michaela, Mgr., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 428, , michaela.potancokova@vzbb.sk
Pračková Kristína, Mgr., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 428, , prackova@vzbb.sk
Pristyáková Alžbeta, Mgr., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 273, , pristyakova@vzbb.sk
Přibil Tomáš, Mgr., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 730, , tomas.pribil@vzbb.sk
border=0  R späť na abecedu >>>
Remeselníková Miriam, Mgr., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 756, , remeselnikova@vzbb.sk
Rendlová Soňa, Osobný úrad, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 791, , sona.rendlova@vzbb.sk
Roháčová Viera, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 750, , viera.rohacova@vzbb.sk
border=0  S späť na abecedu >>>
Semančík Lásiková Martina, Mgr., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 778, , semancik@vzbb.sk
Schmidtová Janka, PhDr., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 461, , schmidtova@vzbb.sk
Schwarz Miroslav, Mgr., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel. 048 - 4367 761, 0917 546 402, , miroslav.schwarz@vzbb.sk
Sirotová Ľudmila, Ing., PhD., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 779, , sirotova@vzbb.sk
Slivková Ľubica, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 237,
Slotová Katarína, doc. MUDr., PhD., Oddelenie hygieny detí a mládeže, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 444, , katarina.slotova@vzbb.sk
Sluková Veronika, Mgr., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 213, , slukova@vzbb.sk
Smolková Ivana, MUDr., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 422, , smolkova@vzbb.sk
Strhársky Jozef, Mgr., RNDr., PhD., MPH, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 244, , jozef.strharsky@vzbb.sk
Ščepková Libuša, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 749, libusa.scepkova@vzbb.sk
Šmideková Jana, Ing., Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 770,
Šreinerová Alena, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 249,
Szemrádová Emília, Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 741, , emilia.szemradova@vzbb.sk
Šuchaňová Marcela, Mgr., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 764, , marcela.suchanova@vzbb.sk
Švantnetová Andrea, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 223,
Švantnerová Natália, Bc., Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 763, , svantnerovan@vzbb.sk
border=0  T späť na abecedu >>>
Targošová Andrea, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 233,
Ťažká Katarína, Ing., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 758, , katarina.tazka@vzbb.sk
Tomajková Terézia, Ing., Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 273, , tomajkova@vzbb.sk
Tomek Miroslav, Mgr., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 772, , miroslav.tomek@vzbb.sk
Tőreová Kristína, Mgr., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 758, , kristina.toreova@vzbb.sk
Turčanová Elena, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 240,
border=0  U späť na abecedu >>>
Urblíková Mária, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 778, , urblikova@vzbb.sk
border=0  V späť na abecedu >>>
Varjúová Greschner Alexandra, RNDr., PhD., Oddelenie radiačnej ochrany, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 722, , alexandra.varjuova@vzbb.sk
Veverková Janette, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 237, , veverkova@vzbb.sk
Vicianová Mariana, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 775, , mariana.vicianova@vzbb.sk
Vojteková Silvia, Mgr., Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 721, , silvia.vojtekova@vzbb.sk
Volentierová Martina, Oddelenie chemických analýz, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 789, , martina.soucikova@vzbb.sk
Výberči Peter, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 719, , vyberci@vzbb.sk
border=0  Z späť na abecedu >>>
Záhorcová Zuzana, Ing., Oddelenie hygieny výživy, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 756, , zuzana.zahorcova@vzbb.sk
Zátrochová Mária, Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica,
Zázrivcová Ivana, Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 460, , ivana.zazrivcova@vzbb.sk
Zvalová Tatiana, Mgr., Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 424, , tatiana.zvalova@vzbb.sk
Žiarovská Andrea, RNDr., Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, tel.048 - 4367 742, , andrea.ziarovska@vzbb.sk