RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Úrad > Kontakty Slovensky English
Telefónny a mailový zoznam

  INFORMÁTOR - ústredňa
  048 - 4367 785

Poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 734, adamcakova@vzbb.sk

Osobný úrad - Oddelenie operatívnych činností
JUDr. Anna Porubská, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
PhDr. Pavlína Bartová, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 746, pavlina.bartova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 444, katarina.slotova@vzbb.sk

Oddelenie hygieny výživy
MUDr. Ivana Sedliačiková, MPH., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 768, ivana.sedliacikova@vzbb.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
MUDr. Jarmila Beláková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk

Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
MUDr. Pavol Adámek, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 713, pavol.adamek@vzbb.sk

Oddelenie epidemiológie
MUDr. Viera Morihladková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 467, viera.morihladkova@vzbb.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 422, adamcakova@vzbb.sk

Oddelenie chemických analýz
Ing. Daniela Borošová, PhD., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk

Oddelenie lekárskej mikrobiológie
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 244, jozef.strharsky@vzbb.sk

Oddelenie ekonomiky, prevádzky a zdravotníckej informatiky
Ing. Radovan Lapuník, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 788, radovan.lapunik@vzbb.sk

obrOddelenie krízového manažmentu
MUDr. Pavol Lokša, Cesta k nemocnici 1,975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 443, pavol.loksa@vzbb.sk

Oddelenie stratégie rozvoja a vzdelávania
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
tel.: 048 - 4367 449, cyril.klement@vzbb.sk


  Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba
  Mgr. Silvia Vojteková, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  zodpovedna.osoba@vzbb.sk