RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji za 1. kalendárny týždeň 2022

 

Akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia:
V 1. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených 1520 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 484,46/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 50 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 15,94/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (52. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO vyšší o 21,29 % a výskyt CHPO je vyšší o 32,39 %.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Detva (936,39/100 000), Zvolen (772,54/100 000) a Banská Bystrica (714,45/100 000), najnižšia v okrese Poltár (106,24/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (1638/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 95 osôb, čo predstavuje 6,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (39), pneumónie (50) a otitídy (6).
Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Revúca (75,09/100 000), najnižšia v okrese Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Poltár, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (65,3/100 000).

Vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu (purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz, akútne vírusové hepatitídy, epidémie prenosných ochorení):
V 1. kalendárnom týždni 2022 nebolo zaznamenané žiadne z týchto ochorení.

Ochorenie COVID-19:
V 1. kalendárnom týždni 2022 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 1828 prípadov na ochorenie COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 343 ochorení (327 prípadov diagnostikovaných RT-PCR testom a 16 diagnostikovaných AG testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 165 ochorení (145 prípadov diagnostikovaných RT-PCR testom a 20 prípadov diagnostikovaných AG testom).