RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Prevádzkovanie sezónnych kúpalísk a bazénov v okresoch Banská Bystrica a Brezno

 

Ku dňu 16.07.2021 vydal RÚVZ Banská Bystrica (ďalej len RÚVZ BB) rozhodnutia na uvedenie nasledovných sezónnych kúpalísk a bazénov do prevádzky počas kúpacej sezóny 2021: plážové kúpalisko Banská Bystrica (ďalej len PK), Letné kúpalisko v obci Podbrezová, obecné kúpalisko v obci Strelníky, verejné kúpalisko v obci Jasenie, 2 vonkajšie bazény pri Penzióne SCHWEINTAAL v obci Braväcovo. Od 08.07.2021 – vonkajší bazén pri Ville 27 v obci Tajov a vonkajší bazén pri Hoteli Biela Medvedica v obci Bystrá.

Voda v Baby bazéne na PK v meste BB a v detskom bazéne na letnom kúpalisku v Podbrezovej sa mení každý deň.

Vonkajší bazén pri hoteli Biela Medvedica v Bystrej a 2 vonkajšie bazény pri penzióne Schweintaal v Braväcove využívajú na kúpanie len ubytovaní hostia v týchto zariadeniach.

Dňa 13.07.2021 bola dokončená výmena vody v starom plaveckom bazéne „medokýši“ na PK v BB.

Voda vo vyčlenenej časti jazera pre kúpajúcich na PK v meste BB a v jazere na Krpáčove je podľa laboratórnych výsledkov odobratých vzoriek vody dňa 06.07.2021 vhodná na kúpanie.

Prípadné nedostatky v kvalite vody v jednotlivých sezónnych bazénoch najmä v mikrobiologických ukazovateľoch RÚVZ BB rieši operatívne s prevádzkovateľmi a po vykonaní opatrení na zlepšenie kvality vody sú odoberané kontrolné vzorky vody.

Priebeh kúpacej sezóny v SR v týždňových intervaloch je možné sledovať na webovej stránke ÚVZ SR:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=171&Itemid=65