RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji za 49. kalendárny týždeň 2021

 

Akútne respiračné a chrípke podobné ochorenia:
V 49. kalendárnom týždni 2021 bolo spolu hlásených 2704 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 813,96/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 80 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 24,08/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (48. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO nižší o 22,8% a výskyt CHPO je nižší o 68,6%.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (1533,05/100 000), najnižšia v okrese Lučenec (342,51/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (2445,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 95 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (52), pneumónie (39) a otitídy (4).
Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Detva (112,17/100 000), najnižšia v okrese Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (295,2/100 000).

Vybrané prenosné ochorenia, ktoré podliehajú pravidelnému týždennému hláseniu (purulentné meningitídy, chabá paréza, osýpky, ružienka, zápal príušných žliaz, akútne vírusové hepatitídy, epidémie prenosných ochorení):
V 48. kalendárnom týždni 2021 nebolo zaznamenané žiadne z týchto ochorení.

Ochorenie COVID-19:
V 49. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 5126 prípadov na ochorenie COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 962 ochorení (899 prípadov diagnostikovaných RT-PCR testom a 63 diagnostikovaných Ag testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 484 ochorení (422 prípadov diagnostikovaných RT-PCR testom a 62 prípadov diagnostikovaných Ag testom).