RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Počty zavretých škôl a tried v BBSK kvôli ochoreniu na Covid-19 sa opäť znížili

 

Na základe týždenného monitoringu škôl a tried v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že ich počet je aj v 46. kalendárnom týždni opäť nižší. Napríklad RÚVZ Veľký Krtíš, RÚVZ Zvolen (spádová oblasť – okresy Krupina a Detva) a RÚVZ Žiar nad Hronom (spádová oblasť – okresy Banská Štiavnica a Žarnovica) nehlásili výskyt školských zariadení s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Ako uviedla vedúca oddelenia detí a mládeže doc. MUDr. Katarína Slotová, v 46. kalendárnom týždni počet školských zariadení s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 je opäť najvyšší v banskobystrickom okrese.
Počty školských zariadení s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v 46. kalendárnom týždni v Banskobystrickom boli nasledovné:

RÚVZ Banská Bystrica (spádová oblasť - okresy Banská Bystrica a Brezno):

  prerušené vyučovanie v 1 triede:
 • Materská škola, Sásovská cesta č. 2981/21, 974 11 Banská Bystrica – prvá trieda
 • Základná škola Selce, Školská 4, 976 11 Selce - v 2. triede
 • Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča – v 3. A. triede
 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica - v 1. D. triede a súvisiaci pedagogický personál

 • prerušené vyučovanie vo viacerých triedach:
 • Súkromná základná škola, Lazovná 6, 974 01 Banská Bystrica – triedy 1. stupňa ZŠ a súvisiaci pedagogický personál
 • Základná škola s materskou školou, Školská 418/11, 976 63 Predajná - Materská škola, Školská 418, 976 63 Predajná – v triede „Húseničky“ a v triede „Motýliky“ a súvisiaci pedagogický a nepedagogický personál
 • Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica – triedy 2. A a 4. A

RÚVZ Lučenec (spádová oblasť – okres Poltár):

  celé zariadenie:
 • Materská škola Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ

RÚVZ Rimavská Sobota (spádová oblasť – okres Revúca):

  celé zariadenie:
 • Základná škola – Alapiskola Rimavská Seč
Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica