RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Pred začiatkom novej chrípkovej sezóny je jej výskyt nízky.

 

Do začiatku oficiálnej chrípkovej sezóny 2020/2021 (40. kalendárny týždeň) už nechýba veľa, po iné roky však výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO), z dôvodu začiatku školského roka a návratu ľudí z dovoleniek, už v tomto čase epidemiológovia evidovali podstatne zvýšený. Tento rok je z dôvodu výskytu COVID-19, ale aj vládnych opatrení voči celosvetovej pandémii situácia iná. Hlavne pre rúška v školách a na väčšine pracovísk je výskyt ARO aj CHPO na stabilizovane nízkej úrovni. V uplynulom týždni bol ich výskyt rovnaký, ako predminulom, markantný rozdiel je v medziročnom porovnaní, v prípadne ARO je nižší o 50 percent a výskyt CHPO až o 99,9 percenta. Na nízkej úrovni sa udržiava aj počet komplikácií z uvedených ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (14 prípadov), zápalmi stredného ucha (9) a zápal pľúc sa nevyskytol ani v jednom prípade. Najviac komplikácií sa vyskytol u seniorov.

V 36. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 59 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 913 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 282 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 4 prípadoch, čo je chorobnosť 1,23 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Revúca a Zvolen. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení sú z uvedených 4 prípadov len dva v okrese Lučenec a po jednom v okresoch Banská Bystrica a Poltár. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu adolescentov a ľudí v produktívnom veku.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica