RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity
Začína kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“

 

V poradí už 8. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie pod tradičným názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ odštartuje v pondelok 25. marca 2019. Kampaň, spojená so súťažou o hodnotné ceny – prevažne o kúpeľné pobyty (Hotel & Spa Resort Kaskady, Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a.s., Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o., Penzión Šindlovec, Aquathermal Senec a.s., Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Wörwag Pharma, VÚC BB) potrvá až do 16. júna 2019. Gestorom je banskobystrický RÚVZ v rámci programu CINDI s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v dôsledku nedostatku pohybu celosvetovo zomiera ročne vyše 5 miliónov ľudí, čo je podobný efekt ako má fajčenie. Z výskumu vyplýva, že až 70 percent Slovákov sa hýbe nedostatočne, čo je nezávislý rizikový faktor chronických neprenosných ochorení, ako sú cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda), niektoré onkologické ochorenia (napr. rakovina prsníka, hrubého čreva) ale aj neurodegeneratívne ochorenia (napr. Alzheimerova a Parkinsova choroba) a samozrejme aj choroby pohybového aparátu a mnohé iné.

„Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Pravidelná a primeraná pohybová aktivita by mala byť normálnou súčasťou životného štýlu občanov. Účastníci kampane v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie,“ približuje MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu pri RÚVZ Banská Bystrica. Dodala, že dospelých účastníkov môžu do súťaže prihlásiť aj deti, podmienkou je, aby získali aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít. Podmienkou pre účastníkov súťaže je vykonávať minimálne štyrikrát do týždňa - dovedna 210 a viac minút počas 12-tich týždňov pohybové aktivity, zaznamenávať ich do účastníckeho listu a kompletne vyplnený účastnícky list poslali na adresu: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, alebo preskenovaný z oboch strán poslali na e-mailovú adresu ruvzbb@vzbb.sk. Účastník ho môže odovzdať tiež osobne na ktoromkoľvek RÚVZ v SR.

Účastnícky list, plagát a všetky informácie súvisiace s kampaňou sú dostupné na www.vzbb.sk. Distribuované boli na ÚVZ SR a všetky RÚVZ v SR a prostredníctvom nich aj do miest a obcí v SR, na základné, stredné a vysoké školy, do všeobecných a odborných ambulancií.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica