RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Pri meningokokovej infekcii rozhoduje čas, často až minúty

 

Aj pri súčasnom stave medicínskeho poznania sa meningokoková meningitída, ktorá sa v ostatných týždňoch vyskytla aj v Banskobystrickom kraji, považuje za agresívne a život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom dochádza aj k úmrtiam. Najviac ohrozenou skupinou sú malé deti od 1 do 4 rokov a mladiství.

V ostatných rokoch sa v SR výskyt ochorení spôsobených meningokokom pohybuje na úrovni chorobnosti menej ako 1 na 100-tisíc obyvateľov (napr. v roku 2017 bolo hlásených 39 prípadov, chorobnosť 0,72/100 000, v roku 2016 to bolo 26 prípadov chorobnosť 0,48/100 000). Prípady úmrtia na meningokokové infekcie sa však evidujú každý rok. V uplynulom roku ako aj v roku 2016 to bolo 5 úmrtí za rok. Zatiaľ čo v roku 2016 v Banskobystrickom kraji nebolo hlásené žiadne úmrtie, minulý rok 3 prípady skončili úmrtím. „Viac prípadov sa pritom sezónne objavuje v chladnejších mesiacoch, pretože sa obyvatelia častejšie združujú v uzavretých priestoroch. Nákaza sa totiž šíri vzduchom (kvapôčková infekcia). Časť populácie (v literatúre sa uvádza až 1 - 15%) môže byť bacilonosičmi, pričom meningokok sa u nich nemusí vôbec prejaviť a môže sa v prostredí nosohltanu vyskytovať až 16 mesiacov. Títo bacilonosiči však môžu nakaziť citlivých jedincov a vyvolať u nich ochorenie. Infekcia sa šíri vzduchom, priamym kontaktom a slinami. Nakaziť sa možno aj počas cestovania ľudí do krajín s vyšším výskytom tejto nákazy ako napr. do strednej Afriky,“ konštatuje k téme vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Mária Avdičová.

Meningokok (baktéria Neisseria meningitidis) patrí medzi výlučne ľudské baktérie, ktoré môžu spôsobiť veľmi vážne ochorenia – najmä meningokokový zápal mozgových blán a meningokokovú sepsu (otravu krvi). Meningokok postupuje veľmi rýchlo, prakticky do 24 – 48 hodín od prvých príznakov dochádza ku kolapsu organizmu. Toto invazívne ochorenie predstavuje pre lekárov vždy stav najvyššej pohotovosti a núdzový prípad.

Meningitída môže byť spočiatku ťažko rozpoznateľná. Ochorenie má náhly začiatok, prejavuje sa prudkými bolesťami hlavy, vysokými horúčkami, vracaním, kŕčmi až bezvedomím. Typickým príznakom akéhokoľvek zápalu mozgových blán je stuhnutie šije. U najmenších detí, ktoré nemajú ešte zrastenú fontanelu, je výrazným prejavom jej vyklenutie. Pri meningokokovej meningitíde sa objavujú na tele červenofialové škvrny v dôsledku krvácania malých ciev do kože. Pri dostatočne rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podávaní antibiotík sa pacient v priebehu 5 až 8 dní z choroby zotaví, bolesti a kŕče ustúpia. Ochorenie však môže vyústiť do sepsy (otrava krvi), príp. zanechať trvalé zdravotné následky.

Dá sa teda proti tejto nebezpečnej infekcii brániť? Existuje viacero skupín meningokokov. V Európe je najčastejším pôvodcom meningokok skupiny B a C, skupina Y a W spôsobujú ochorenie v menšom rozsahu. Na Slovensku sú aktuálne dostupné 2 druhy vakcín. Jeden druh vakcín chráni pred meningokokom skupiny A, C, W a Y, ktorý je možné podať u detí od 1 roka. Od januára tohto roku je k dispozícii vakcína proti meningokokom skupiny B. Zatiaľ je možné podať tento typ vakcíny deťom od 10 rokov. Dôvodom je ešte prebiehajúca štúdia, ktorá overuje bezpečnosť a účinnosť vakcíny aj u menších detí. V Českej republike je už od roku 2014 možnosť očkovať malé deti podobnou vakcínou proti meningokokom skupiny B, ktorá nebola na Slovensko dovezená.

Očkovanie proti meningokokovej meningitíde sa odporúča u detí do 4 rokov, adolescentov a osôb cestujúcich do krajín s epidemickým výskytom meningokových ochorení. Očkovanie je zvlášť významné u jedincov spomínaných skupín v prípade zníženej imunity.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica