RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Medicínski odborníci dali definitívnu bodku za prípadom ochorenia na botulizmus

 

Pod názvom Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo, uskutočnil sa dnes v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica odborný seminár. Zúčastnili sa na ňom okrem viac ako 100 pracovníkov odborov epidemiológie, hygieny výživy a mikrobiológie z celej SR aj hlavný hygienik SR MUDr. Ján Mikas, MUDr. Mária Štefkovičová, hlavná odborníčka pre epidemiológiu ÚVZ SR, MUDr. Henrieta Hudečková, hlavná odborníčka pre epidemiológiu MZ SR, MUDr. Zuzana Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, lekári II. Neurologickej kliniky pri SZU v Rooseveltovej nemocnici B. Bystrica, ako aj vedenie a odborníci relevantných medicínskych odborov RÚVZ B. Bystrica na čele s MUDr. Cyrilom Klementom a ďalší.

Seminár sa prioritne venoval faktom a argumentom prípadu 43-ročného pacienta, ktorý v auguste 2015 ochorel na botulizmus po požití cícerovej pomazánky banskobystrického producenta Alfa Bio, s.r.o. Vyvrátil nepravdu o odpadkovom koši, upozornil na to, že baktéria Clostrídium botulinum typu A sa v SR nenachádza, ale sa nachádza v 67 percentách pôdy v Argentíne, odkiaľ bol cícer do Európy dovezený. Po mnohých pravdu skresľujúcich, nepravdivých a zavádzajúcich informáciách vo viacerých médiách si prítomní vypočuli z úst lekárov II. Neurologickej kliniky celý priebeh diagnostiky, ktorá sa ukázala ako správna (botulizmus) a zachránila pacientovi život, jeho liečby od prijatia až po jeho prepustenie. Liečili ho 78 dní a liečba stála viac ako 15 tisíc € (cena séra vyše 8600 €). Odborníčky na epidemiológiu zas ocenili postup okrem klinikov Rooseveltovej nemocnice aj pracovníkov relevantných odborov (epidemiológie, hygieny výživy, mikrobiológie) banskobystrického RÚVZ v tomto prípade, ktorý zároveň odporúčali zaviesť aj do medicínskych učebníc ako príklad správneho a vysoko odborného postupu pracovníkov verejného zdravotníctva pri ochrane zdravia obyvateľstva. Všetci odborníci sa zhodli na základných overiteľných a nevyvrátiteľných faktoch - pacient ochorel na botulizmus po požití výrobku banskobystrického producenta zdravej výživy, postup odborníkov banskobystrického RÚVZ bol vysoko profesionálny a aj napriek útokom mnohých médií neochvejný, rovnako aj postup lekárov, ktorí pacienta liečili. Choroba zanechala na pacientovi svoje dôsledky a ostal čiastočným invalidom.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica