RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Nemecký inštitút potvrdil výsledky banskobystrického RÚVZ

 

Robert Koch Institut, Berlín, Spolková republika Nemecko, Centrum pre biologické hrozby a špeciálne patogény - biologické toxíny potvrdil vo vzorkách z cícerovej nátierky, ktorú 11. augusta tohto roka skonzumoval 43-ročný Banskobystričan s následnou diagnózou botulizmus, Clostridium botulinum typ A.

RÚVZ Banská Bystrica nenachádza dôvod sa k prípadu ďalej vyjadrovať.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik a vedúci služobného úradu RÚVZ Banská Bystrica

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica