RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

V Banskej Bystrici sa objavil možný prípad botulizmu

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica hlásil za uplynulý týždeň jeden prípad podozrenia na botulizmus u 43-ročného dospelého pacienta z okresu Banská Bystrica. Laboratórnymi testami, ktoré vykonali laboratóriá banskobystrického RÚVZ z odobratých vzoriek – obsahu z troch obalov cícerovej pomazánky, výrobcu ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, Banská Bystrica (dátum spotreby 21.8.2015), ktoré pacient konzumoval, bolo detekované suspektné Clostridium botulinum. Clostridium botulinum patrí medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií - otravy z potravín. Zvyšky z obalov koložvárskej kapusty vegetariánskej, ktorú tiež konzumoval, boli negatívne, rovnako ako vyšetrenie obsahu cícerových nátierok odobratých v originálnom balení tej istej šarže.

„Pacient ochorel v noci z 11. na 12. augusta, kedy začal pociťovať prvé príznaky - ťažoba na žalúdku a nevoľnosť. Nad ránom vstal, mal dvojité videnie, neistú chôdzu, závraty, cítil sa veľmi slabý, mal problémy s prehĺtaním. Išiel so sprievodom na lekársku službu prvej pomoci, odkiaľ ho odoslali na urgentný príjem FNsP FDR Banská Bystrica. Tam ho prijali na hospitalizáciu na neurologickú kliniku, kde vyslovili podozrenie na botulizmus na základe typických klinických príznakov. Jeho stav sa začal prudko zhoršovať, preto ho preložili na metabolickú JIS internej kliniky. Podali mu tri dávky antibotulinického séra. Pacient však upadol do kómy a preložili ho na oddelenie anstézie a intenzívnej medicíny. Jedná sa teda o prípad ochorenia s typickým klinickým obrazom botulizmu, a ako faktor prenosu bola pravdepodobne cícerová pomazánka, v ktorej zvyškoch bolo detekované suspektné Clostridium botulinum,“ uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ B. Bystrica MUDr. Mária Avdičová. Zároveň bola o výskyte botulizmu a epidemiologických okolnostiach upovedomená Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica (RVPS), ktorá je kompetentná vo veci konať podľa zákona 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. RVPS ihneď pozastavila ďalšiu distribúciu cícerovej pomazánky aj koložvárskej kapusty vegetariánskej všetkých šarží a vykonáva ďalšie šetrenie na zabezpečenie preventívnych opatrení u výrobcu a na trhu s ohľadom na ochranu zdravia spotrebiteľov vrátane informovania verejnosti.

„Keďže uvedená potravina je tesne pred dátumom spotreby – 21.8.2015 a v predajniach sa už pravdepodobne nenachádza, ale môžu ju mať zakúpenú spotrebitelia, aj touto cestou informujeme a vyzývame obyvateľstvo, aby uvedenú pomazánku už nekonzumovali,“ upozorňuje MUDr. Avdičová

Botulizmus vzniká ako následok pôsobenia botulotoxínu na ľudský organizmus. Kmene baktérie Clostridium botulinum produkujú neurotoxín označovaný ako botulotoxín (BoNT), ktorý patrí medzi najsilnejšie známe jedy. Je to ťažká, život ohrozujúca otrava jedlom. Clostridium botulinum je grampozitívna baktéria, v tvare tyčinky a je schopná vytvárať spóry. Je vo forme spór bežne rozšírená v prírode – v pôde, bahne, vode, na koreňovej a inej zelenine. Okrem toho sa nachádza aj v tráviacom systéme zvierat, odkiaľ môže byť vylučovaná do prostredia. Prenos klostrídií na potraviny sa môže uskutočniť pri výrobe, pri skladovaní, pri príprave stravy a podobne. Rizikové sú najmä potravinové konzervy bohaté na bielkoviny, ktoré obsahujú mäso, mäsové výrobky, ryby alebo strukoviny. Baktérie Clostridium botulinum sú schopné množenia v širokej škále potravín, ak majú optimálne podmienky (t.j. nedostatok kyslíka, keďže sú to anaeróbne baktérie a vhodná teplota).

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica