RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 ÚRADNÁ TABUĽA Slovensky English
 

 

PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIA

Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov: