RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Výročné správy Slovensky English


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

  • Výročná správa za rok 2020 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2019 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2018 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2017 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2016 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2015 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2014 (pdf)
  • Výročná správa za rok 2013 (pdf) + prílohy (pdf)