RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Publikácie > Zdravotnícke ročenky okresu Banská Bystrica v porovnaní k okresu Brezno Slovensky English