RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Publikácie Slovensky English

Publikácie dostupné online (pdf):

nahlad Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva II. Slovak-English Terminology of Public Health II. – Banská Bystrica: PRO, 2017 – 215 s. – ISBN 978-80-89057-71-9
nahlad Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I Slovak-English Terminology of Public Health I. - Banská Bystrica: PRO, 2016 - 384 s. – ISBN 978-80-89057-60-3
nahlad Klement, C. ... [et al.]: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. - Banská Bystrica: PRO, 2011. - 663 s. - ISBN 978-80-89057-29-0
nahlad Klement, C. ... [et al.]: Medzinárodné zdravotné predpisy : teória - legislatíva - implementácia - súvislosti : odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia. - Banská Bystrica: PRO, 2009. - 438 s. - ISBN 978-80-89057-24-5