RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Publikácie Slovensky English
Zdravotnícke ročenky

Výročné správy

Publikačná činnosť zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica za roky 1956 - 2020

Publikačná činnosť - individuálne

Prehľad publikačnej činnosti za roky 2011 - 2020 a citovanosť prác zamestnancov RÚVZ vo Web of Science

Výber monografií zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica

Publikácie dostupné online

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (Okresnej hygienickej stanice, Krajskej hygienickej stanice) s vedeckou hodnosťou

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (pdf)