Analýza zdravotného rizika zo životného prostredia
Aplikácia hodnotenia údajov v Slovenskej republike


Americko– slovenský vedecko-technický program
Projekt č. 029-95

Názov projektu:
Analýza zdravotného rizika zo životného prostredia
Aplikácia hodnotenia údajov v Slovenskej republike

Hlavní riešitelia:
Alison Cullen, University of Washington, Seattle, USA
Eleonóra Fabiánová, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica, Slovenská republika

Riešitelia:
Michael Brauer, University of British Columbia, Vancouver, Kanada
JohnVandenberg, US Environmental Protection Agency, RTP, USA
Františka Hrubá, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica, Slovenská republika
Eva Mihalíková, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica, Slovenská republika
Peter Miškovič, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica, Slovenská republika

Trvanie projektu: 1. február 1996 - 31. január 2000

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA (67 kB)
>> Späť <<