RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Projekty Slovensky English
Uzatvárenie zdravotných rozdielov v Európskej únii
Profil krajiny: Slovensko

Hlavným cieľom medzinárodne riešeného projektu vedeného profesorom W. Zatoňskim z Poľska „Uzatváranie zdravotných rozdielov v Európskej únii„ bolo charakterizovanie predčasnej úmrtnosti v EÚ a zdravotných rozdielov medzi novými členskými štátmi EÚ zo strednej a východnej Európy a „starými“ členmi EÚ zo západnej Európy (EÚ 15). Pozornosť sa zamerala na ľudí produktívneho veku, kde sa zisťuje rozdielny výskyt chorôb či rizikových faktorov v jednotlivých štátoch a tieto prispievajú k zdravotným rozdielom medzi východom a západom EÚ, čo sa premieta do predpokladanej dĺžky života. Fakty sú spracované do profilov jednotlivých krajín. Analyzovala sa veľkosť tohto rozdielu podľa vekových skupín, rodovej príslušnosti a kategórie chorôb v priebehu času (pred rokom 1990 – a vývoj za posledných 12 rokov od roku 1990 po rok 2002).

Analyzovali sa najmä skupiny chorôb, ktoré najviac prispeli k vzniknutému rozdielu a to ochorenia srdca a ciev, nádorové ochorenia a zranenia. Stručne sa analyzovali aj ostatné príčiny predčasnej úmrtnosti. Charakterizovala sa záťaž obyvateľstva alkoholom, fajčením tabaku ako aj zmeny stravovania s ich následkami na zdravie človeka. Na Slovensku sa dosiahlo od 90-tych rokov 20. storočia u mužov i u žien významné zlepšenie všetkých analyzovaných indikátorov zdravotného stavu, došlo k výraznému poklesu predčasnej úmrtnosti následkom chorôb srdca a ciev a k ďalším zreteľa hodným zmenám v zdravotnom stave. Napriek zlepšeniam, objavujú sa aj nepriaznivé tendencie nárastu ochorení (napr. nárast výskytu rakoviny pľúc u žien) a pretrváva relatívne vysoký výskyt cirhózy pečene u mužov aj u žien, čo sú ochorenia, ktoré v podstatnej miere súvisia so spôsobom života a dá sa im predísť. Väčšina ukazovateľov stavu zdravia je stále priaznivejšia v „starých“ štátoch EÚ a preto je nevyhnutné pokračovať v podpore zdravia obyvateľstva.

Celá myšlienka o projekte vznikla v Poľsku v tíme odborníkov z Katedry epidemiológie a prevencie rakoviny pri Centre pre výskum rakoviny Márie Sklodowskej – Curie vo Waršave v Poľsku pod vedením prof. MUDr. Witolda Zatoňského. K spolupráci prizvali široký tím zdravotníckych odborníkov zo štátov EÚ, vrátane Slovenska. Projekt podporila Európska únia a Ministerstvo vied a vyššieho vzdelávania Poľska. Spracovali sa oficiálne reprezentatívne a porovnateľné údaje, ktoré poskytujú dobrú základňu pre ďalšiu prácu v záujme rozvoja zdravia obyvateľstva v SR ako aj v celej EÚ.

Tu si môžete stiahnuť prezentácie k projektu:
HEM projekt (pdf)
Prečo projekt HEM? (pdf)
Brožúra HEM (pdf)

doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.