Rozvoj informačného centra o životnom prostredí v SR
Implementácia geografických informačných systémov


Podprojekt:
Použitie GIS na odhad osobnej expozície znečistenému ovzdušiu u populácie detí sledovanej v rámci epidemiologickej štúdie CESAR o respiračných ochoreniach

Riešitelia:
RNDr. Františka Hrubá, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica
MUDr. Kvetoslava Koppová, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica
Ing. Marek Drímal, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica
Silvia Vojteková, Štátny zdravotný ústav, Banská Bystrica
Dr. JohnVandenberg, US Environmental Protection Agency, RTP, USA

Trvanie projektu: 1. September 1997 - 30. September 1999
Ciele celého projektuÚčelom celého projektu bolo poskytnutie technickej pomoci na rozvoj kapacít pre použitie metodológie odhadu rizika pomocou rozpovedajúcich školiacich aktivít a používania najmodernejšich technológií v oblasti informačných systémov. SAŽP bude spolupracovať s U.S.EPA a ŠZÚ B.Bystrica pri r o zvoji týchto národných kapacít. Jedným z hlavných cieľov je využitie nových technológií na dosiahnutie riešenia úloh Akčného plánu pre ŽP a zdravie.


CELÁ SPRÁVA(47 kB)
+ súvisiace odborné prednášky: prednáška (61 kB) + prednáška (53 kB)
>> Späť <<