RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia Slovensky English
Poradňa zdravia

VYZVI SRDCE K POHYBU – 2011

 

4. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ štartuje dňa 10.3.2011 úvodným seminárom a tlačovou konferenciou v zasadačke RÚVZ v Banskej Bystrici.

Cieľom kampane je:
  • zvýšiť informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických ochorení a propagovanie minimálneho objemu a intenzity pohybovej aktivity, ktoré už môžu byť efektívne pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca – dnes sa za prospešné považuje venovať každodenne aspoň 30 minút fyzickým činnostiam strednej intenzity
  • zdôrazňovať zdravotne orientované formy pohybovej aktivity a zdraviu prospešné cvičenia,
  • vytvárať a posilňovať na všetkých úrovniach partnerstvá, ktoré by pohybové aktivity dospelým ľuďom umožňovali, uľahčovali a sprístupňovali,
  • dosiahnuť propagovanie priaznivých účinkov pohybovej aktivity na zdravie u dospelého obyvateľstva vo všetkých médiách
  • dosiahnuť čo najväčšiu účasť v súťaži, zaistiť podporovateľov a sponzorov, aby súťaž bola príťažlivou motiváciou pre široké vrstvy populácie zvyšovať svoju aktivitu: účastník sa má snažiť dosahovať aspoň minimálne postačujúci objem a frekvenciu pohybových aktivít najmenej počas 4 týždňov, čo je obdobie, za ktoré by sa už mohol vytvoriť návyk a fyzické činnosti by sa mali stať pevnou súčasťou denného režimu
  • vyhodnotením záznamov účastníkov zistiť, aké formy pohybových činností sú príťažlivé a aký efekt sa u účastníkov súťaže prejavil.

Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo fyzickej práci, či aspoň cestou do práce využiť vlastnú silu namiesto auta, aby sa zapojili do súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou kampane.

Súťaž v r. 2011 podporujú:

logá

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku who.who.sk, Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, CINDI program Slovakia, Slovenská nadácia srdca www.tvojesrdce.sk, Slovenská kardiologická spoločnosť www.cardiology.sk, GlaxoSmithKline www.gsk.sk, Wőrwag Pharma www.worwagpharma.sk, Intes www.intespp.sk, Kaufland www.kaufland.sk, Penzión Šindľovec, Zuberec-Roháče www.sindlovec.sk, Dami-Sport www.damisport.sk, Hron Dronte, www.hrondronte.sk, Kúpele Kováčová www.kupelekovacova.sk, Thermalpark Bešeňová www.besenovanet.sk, Aquacity Poprad www.aquacity.sk, Coop Jednota Brezno www.coop.sk, Baoba www.baoba.sk , ZERO Banská Bystrica www.zero.sk, Tlačiareň Brummer & Brummer www.brummer.sk.

Opäť čakajú hodnotné ceny na výhercov vyžrebovaných po skončení súťaže spomedzi tých účastníkov, ktorí splnia kritériá – t.j. budú mať aspoň 4 týždne za sebou pohyb najmenej 4x do týždňa, minimálne 210 minút za týždeň. Pre účasť v žrebovaní musia byť súčasne splnené všetky podmienky. Deti, ktoré nahovoria na účasť v súťaži dospelých a budú ich v tom podporovať, budú zaradené do osobitného žrebovania detských podporovateľov. Viac sa dozviete tu: Plagát (pdf) a list pre detských podporovateľov (pdf)

Ako sa dá do súťaže zapojiť? Stiahnite si účastnícky list účastnícky list (pdf) a vytlačte si ho. Jeho prvú stranu vypíšte hneď, ako sa rozhodnete do súťaže vstúpiť, nezabudnite správne uviesť všetky požadované údaje. Hneď pri rozhodnutí začať súťažiť vyplňte aj vstupnú tabuľku, kde označíte, akú fyzickú aktivitu ste mávali za posledné 3 mesiace pred súťažou.

Potom na druhú stranu listu vždy koncom týždňa zaznamenávajte do každého z riadkov, ktoré vystihujú vaše pohybové činnosti, koľkokrát v danom týždni ste túto aktivitu mali a koľko minút ste jej za týždeň venovali. Pozor – do úvahy berieme len činnosti, ktoré trvali aspoň 10 minút! To znamená, že ak ste mali v týždni 3 takéto aktivity, nemal by byť súčet minút menší, ako 30.

Vždy koncom týždňa zaznamenajte aj svoju aktuálnu hmotnosť a vypíšte skratkou tie dni, kedy ste mali pohyb. Práve záznam vám má pomáhať - najmä tým z vás, ktorí mali pohybu nedostatok - aby ste si po rozhodnutí zvýšiť aktivitu počas súťaže odkontrolovali, či máte dostatočný týždenný objem aj frekvenciu pohybových činností. Vypĺňate v každom týždni len riadky s tými aktivitami, ktoré ste robili. Nezabudnite – ideálne je mať pohyb každý deň. Ak to nejde, snažte sa venovať pohybu aspoň 4 dni týždenne.

V prípade, že z vážnych dôvodov budete musieť počas súťaže obmedziť fyzické aktivity, budeme akceptovať a zaradíme do súťaže aj tých, ktorí síce nebudú mať súvislé 4 týždne, ale budú mať aspoň 2+3 alebo 3+2 týždne so splnenými podmienkami dostatočného objemu a frekvencie pohybu.

Po ukončení svojej účasti v súťaži nezabudnite účastnícky list podpísať. Podpíše vám ho aj váš svedok, ktorý garantuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Potrebné je napísať aj meno svedka a jeho kontaktnú adresu. Ak vás k účasti v súťaži motivovalo dieťa od 7 do 18 rokov, môžete ho uviesť na svoj účastnícky list ako detského podporovateľa. Do súťaže detských podporovateľov bude zaradené v tom prípade, ak k vášmu účastníckemu listu priloží záznam o najmenej 4 spoločných aktivitách, ktoré pre vás vymyslelo a zúčastnilo sa ich spolu s vami.

Vyplnený a podpísaný účastnícky list môžete poslať poštou na adresu OPZ RÚVZ BB, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica, alebo ho osobne odovzdať na regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo vašom okresnom meste. Je tiež možné poslať ho preskenovaný e-mailom na adresu hana.vrbanova@vzbb.sk. Na túto adresu môžete písať aj svoje otázky alebo pripomienky.

Počas kampane bude Veľká Noc. Veríme, že súťaž Vás môže inšpirovať k tomu, aby ste aspoň časť voľných dní prežili aktívne na horách.

Prajeme vám veľa radosti a zábavy pri rekreačnom športovaní, cvičení a pohybových hrách!

Výsledky súťaže pri kampani Vyzvi srdce k pohybu v r. 2009...