RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Dni venované problematike zdravia Slovensky English
Poradňa zdravia
Svetové dni Svetovej zdravotníckej organizácie
4. február Svetový deň rakoviny
24. marec Svetový deň tuberkulózy
7. apríl Svetový deň zdravia
31. máj Svetový deň bez tabaku
14. jún Svetový deň darcov krvi
Svetové dni sponzorované Svetovou zdravotníckou organizáciou
22. marec Svetový deň vody
25. apríl Africký deň malárie
28. apríl Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
3. máj Svetový deň astmy
10. máj Svetový deň - Pohybom ku zdraviu
12. máj Medzinárodný deň zdravotných sestier
8. september Svetový deň besnoty
21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby
Posledná nedeľa v septembri Svetový deň srdca
10. október Svetový deň duševného zdravia
11. október Deň boja proti bolesti
12. október Svetový deň reumatizmu
20. október Svetový deň osteoporózy
24. október Deň Organizácie spojených národov
29. október Svetový deň psoriázy
14. november Svetový deň diabetu
15. november Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
1. december Svetový deň AIDS
10. december Deň ľudských práv
Ďalšie dni podporované Svetovou zdravotníckou organizáciou
4. február Svetový deň rakoviny
11. február Svetový deň chorých
18. marec Komisia sociálnych determinantov zdravia
21. marec Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie
15. máj Medzinárodný deň rodiny
22. máj Medzinárodný deň biodiverzity
4. jún Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie
5. jún Svetový deň životného prostredia
20. jún Svetový deň utečencov
26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog
11. júl Svetový deň populácie
9. august Medzinárodný deň pôvodných obyvateľov
12. august Medzinárodný deň mládeže
10. september Svetový deň prevencie samovrážd
21. september Medzinárodný deň mieru
Prvý pondelok v októbri Svetový deň ľudských sídiel
1. október Svetový deň proti hepatitíde
Druhá streda v októbri Medzinárodný deň pre zredukovanie prírodných katastrof
16. október Svetový deň potravy
17. október Mezinárodný deň pre odstránenie chudoby
20. november Svetový deň detí
Tretia nedeľa v novembri Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd
25. november Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách
3. december Medzinárodný deň handicapovaných osôb
4. december Svetový deň alergie
>> Späť <<
Dni venované problematike zdravia
 
Máte nadváhu? Zistite svoj Body Mass Index!
 
Užitočné pokyny ako zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.
 
Stravujete sa zdravo? Výživové typy pre zdravé srdce.
 
logo Zdravotnovýchovné materiály
 
logo FIT SENIOR