RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Poradňa zdravia pre deti a mládež Slovensky English

Poradňa zdravia pre deti a mládež

Vedúca poradne: doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.
Kontakt cez telefón: 048-4367 444

 

VŠEOBECNÉ PORADENSTVO

obrazok4_small (18K)

 


Poskytuje
vyšetrenie základných biochemických ukazovateľov:
celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triglyceridov, glukózy
Poskytuje meranie krvného tlaku a antropometrické vyšetrenie.
Poskytuje individuálne poradenstvo pre deti a dospelých v oblasti správnych stravovacích návykov, optimalizácie pohybovej aktivity, prevencie pasívneho spôsobu života a v oblasti duševného zdravia.

Objednávanie na tel. č. 048-4367444
"Chcete vedieť viac?" (otázky a odpovede cez internet)

PORADENSTVO PRE EXPERIMENTUJÚCU MLÁDEŽ

mladez

 


Poskytuje
vyšetrenie psychosociálnych rizikových faktorov
Poskytuje individuálne a skupinové poradenstvo, poradenstvo cez internet alebo telefón, v prípade krízových životných situácií
Poskytuje informácie, týkajúce sa duševného zdravia a integrity osobnosti
Poskytuje odborné informácie a látkach ohrozujúcich zdravie

Objednávanie na tel. č. 048-4367444
"Chcete vedieť viac?" (otázky a odpovede cez internet)
PORADENSTVO PRE RODIČOV EXPERIMENTUJÚCEJ MLÁDEŽE

people

Poskytuje
odborné informácie o látkach ohrozujúcich zdravie mladej populácie
Poskytuje odborné usmernenie a pomoc pri vzniknutých krízových situáciách v rodine, škole alebo v komunite

Objednávanie na tel. č. 048-4367444
"Chcete vedieť viac?" (otázky a odpovede cez internet)

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:
Plagát Poradenstvo pre deti a rodiny (143kB)
Súčasný stav výživy a výskyt obezity u detí na Slovensku
Plagát k projektu "Monitorovanie stavu orálneho zdravia detí predškolského veku" Plagát A3 (195kB) Plagát veľký (636kB)
Ako dopadla studia ESPAD 2007 v banskobystrickom kraji?
Cholesterol a zdravie detí
Problematika detských pieskovísk
Cvičenie s fitloptami v Materskej škole na Ceste k nemocnici v Banskej Bystrici
Kampaň bezpečný štart

UŽITOČNÉ ODKAZY:
www.centrumzdravia.sk
www.pediatrie.cz
www.mikas.sk
www.rodinabb.sk
www.detekcia.sk

Poradensko-psychologické služby BB: 048-415 2326
Krízové centrum BB: 048-413 1336
AIDS BB: 048-4154226
Odvykanie od fajčenia: 0850 111 682, 048-415 5190, 0907 157 341
Centrum drog. Závislostí BB: 048-4335 648
Pedagogicko-psychologická poradňa BB: 048-412 45 37
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu BB: 048-415 24 72