RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Poradňa pre očkovanie Slovensky English

Poradňa pre očkovanie


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Odbor epidemiológie
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica


poskytuje:

konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním

  • Poradňa očkovania detí
  • Poradňa očkovania pred cestou do zahraničia
  • Poradňa v problematike povinného pravidelného očkovania
  • Poradňa v problematike odporúčaného očkovania
  • Komplexná poradňa v problematike očkovacieho kalendára, očkovacích techník a príslušnej legislatívy

Termín:
Osobné konzultácie sa uskutočnia každý prvý utorok v mesiaci v čase od: 13.00 – 15.00 hod. na odbore epidemiológie
Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky.

Kontaktné osoby:
MUDr. Jana Kerlik, PhD.

Kontakt:
Telefón: 048/4367 441, 4367 469, 0905 737 712
E-mail: epidbb@vzbb.sk

Telefonické poradenstvo bude vybavované priebežne na hore uvedených číslach.

logo