RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Poradňa enviromentálneho zdravia Slovensky English

PORADŇA PRE ODVYKANIE OD FAJČENIA (POF)

obr1Poradňa pre odvykanie od fajčenia poskytuje odborné poradenstvo v rámci kurzu pre:

- fajčiarov, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť, ale nemajú dostatočne pevnú vôľu, motiváciu, obávajú sa abstinenčných príznakov, ale majú dostatok dôvodov, aby skoncovali so svojou závislosťou na nikotíne
- pre bývalých fajčiarov na prevenciu relapsu – návratu k fajčeniu
- pre príbuzných a priateľov fajčiarov

 

Kurz odvykania od fajčenia prebieha 1x týždenne počas 6 – 8 týždňov individuálne alebo skupinovo.

VYŠETROVACIE MEDÓDY:

 • dotazník na zistenie osobnej, fajčiarskej anamnézy, stupňa nikotínovej závislosti
 • meranie telesnej hmotnosti a tlaku krvi
 • analýza vydychovaného vzduchu prístrojom Smokerlyzer, ktorým sa stanovuje koncentrácia oxidu uhoľnatého a karboxihemoglobínu
 • meranie vitálnej kapacity pľúc a úsilného výdychu pomocou prístroja Spirometer

Na základe vyhodnotenia výsledkov z vyšetrovacích metód a individuálneho pohovoru sa odporúča vhodná liečba odvykania od fajčenia.

LIEČBA:

 • nefarmakologická
  - behaviorálna liečba a psychická podpora
  - ovplyvňovanie sociálno-psychologických väzieb
  - zvládnutie behaviorálnych postupov
 • farmakologická
  - farmakologické prípravky s obsahom nikotínu

Poradenstvo je bezplatné.

Termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť si vopred.

OBJEDNAŤ sa môžete:
- osobne: RÚVZ, oddelenie podpory zdravia, Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica
- telefonicky na tel. č. 048/4367 424
- elektronicky: tatiana.zvalova@vzbb.sk

obrNÁVŠTEVNÉ HODINY:
štvrtok od 13:00 do 14:00 hod.

KONZULTÁCIE PO TELEFÓNE:
každý deň 8:00 do 14:00 hod.

 

OTESTUJTE SA: Fagerströmov dotazník nikotínovej závislosti

UŽITOČNÉ ODKAZY:
www.uvzsr.sk
www.who.int
www.infodrogy.sk

INFORMÁCIE:
Päť krokov proti fajčeniu
Dobré dôvody, prečo zanechať fajčenie
Ako sa pripraviť na odvykanie od fajčenia
Čo sa deje po zanechaní fajčenia
Prestať fajčiť sa dá - leták
Cigareta - klinec do rakvy
Informačný leták
Škodlivosť fajčenia
Ako povedať cigaretám NIE
Mladá žena a cigareta
Pasívne fajčenie zabíja
Fajčenie a tehotná žena