RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Poradňa enviromentálneho zdravia Slovensky English

Fagerströmov dotazník nikotínovej závislosti

Zaznamenajte každú z nasledujúcich otázok (body sú uvedené v zátvorkách).

1. Ako skoro po prebudení máte prvú cigaretu?

A. do 5 minút (3)
B. 6 - 30 minút (2)
C. 31 - 60 minút (1)
D. po 60 minútach (0)

2. Je pre Vás ťažké vyhnúť sa fajčeniu na miestach, kde je zakázané - napr. v kostole, knižnici, kine, atď.?

A. áno (1)
B. nie (0)

3. Ktorej cigarety by ste sa najradšej vzdali?

A. prvej ráno (1)
B. všetkých ostatných (0)

4. Koľko cigariet fajčíte denne?

A. 10 alebo menej (0)
B. 11 - 20 (1)
C. 21 - 30 (2)
D. 31 alebo viac (3)

5. Fajčíte častejšie počas prvých hodín po prebudení ako počas zvyšku dňa?

A. áno (1)
B. nie (0)

6. Fajčíte, aj keď ste chorý/á a väčšinu dňa trávite na lôžku?

A. áno (1)
B. nie (0)

Teraz sčítajte svoje skóre

7 až 10 bodov = vysoká závislosť od nikotínu
4 až 6 bodov = stredná závislosť od nikotínu
menej ako 4 body = malá závislosť od nikotínu

Čím vyššie je vaše skóre, tým väčšia je pravdepodobnosť abstinenčných príznakov, ak prestanete fajčiť a budú pravdepodobne silnejšie.

Zdroj: https://sk.techsymptom.com/75201-fagerstrom-test-56

Späť na poradňu pre odvykanie od fajčenia