RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Zistite svoj Body Mass Index Slovensky English
Poradňa zdravia
Otestujte svoje telo, či spĺňa optimálne parametre...

Odmeranie obvodu pása a výpočet BMI sú 2 jednoduché spôsoby, ako môžete zistiť, či vám hrozí srdcové ochorenie alebo náhla cievna príhoda.

Obvod pása - vaše riziko podstatne vzrastá, ak máte obvod pása nad túto hranicu:
žena: 88cm
muž: 102cm
Podľa novej IDF konsenzuálnej definície metabolického syndrómu sú rizikové už obvody pásu od 80 cm u žien a od 94 cm u mužov.

Body mass index hodnotí Váš telesný tuk na základe výšky a váhy a je spoľahlivým indikátorom, ktorý vás zaradí do príslušnej skupiny

Zadajte váhu : kg
Zadajte výšku : cm

Centrálna obezita - pomer obvodov pásu a bokov (WHR index) - hodnoty u mužov nad 0,95 a u žien nad 0,8 sú už spojené s rizikom.

U ľudí s nadváhou a vyšším obvodom pása normálny WHR index neznamená absenciu rizika. U ľudí nízkeho vzrastu môže byť obvod pása nižší, než sa považuje za rizikovú hodnotu a pritom môžu mať nadváhu spojenú s centrálnou obezitou. Veľmi vysokí ľudia s primeranou hmotnosťou môžu mať obvod pása oproti stanoveným hraniciam vyšší, aj keď sú štíhli. V týchto prípadoch je WHR lepším indikátorom hroziaceho rizika z centrálnej distribúcie tuku, než obvod pása v centimetroch.

Pás : cm
Boky : cm
 
Ak váš BMI spadá do kategórie obezity alebo nadváhy a máte 2 alebo viac ďalších rizikových faktorov, napr. vysoký krvný tlak alebo LDL cholesterol, doporučujeme vám zníženie hmotnosti. Už pokles hmotnosti o 10% vám pomôže znížiť riziko rozvoja chorôb spojených s obezitou, ku ktorým patrí napr. cukrovka 2. typu.

Ak ste v kategórii nadváhy, ale máte malý obvod pása a menej ako 2 rizikové faktory, stačí vám udržať si terajšiu hmotnosť.Do 18,5 nízka hmotnosť bez rizika
18,5 - 24,9 normálna hmotnosť bez rizika
25,0 - 29,9 nadváha zvýšené riziko
30,0 - 34,9 obezita vysoké riziko
35,0 - 39,9 obezita veľmi vysoké riziko
40 a viac extrémna obezita extrémne vysoké riziko
Dni venované problematike zdravia
 
Máte nadváhu? Zistite svoj Body Mass Index!
 
Užitočné pokyny ako zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.
 
Stravujete sa zdravo? Výživové typy pre zdravé srdce.
 
logo Zdravotnovýchovné materiály
 
logo FIT SENIOR