RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 ÚRADNÁ TABUĽA Slovensky English
 

 

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podávaním žiadostí o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta: (pdf)

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
BHR medical, s.r.o. Antigénové testovanie COVID-19, Ul. Hronské predmestie, parkovisko HOT ROD, 974 Ol Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Ul. Hronské predmestie, parkovisko HOT ROD, 974 01 Banská Bystrica
vyd.: 17.9.2021 (pdf)
Obec Beňuš POZASTAVENÉ: Dom smútku 307, 976 64 Beňuš pozastavené: 8.9.2021 (pdf)
pozastavené: 27.7.2021 (pdf)
vyd.: 31.12.2020 (pdf)
Obec Pohorelá POZASTAVENÉ: Základná škola s materskou školou Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá pozastavené: 3.9.2021 (pdf)
pozastavené: 27.7.2021 (pdf)
vyd.: 31.12.2020 (pdf)
Obec Pohorelá POZASTAVENÉ: Obecný úrad, Školská 349/6, 976 69 Pohorelá pozastavené: 3.9.2021 (pdf)
pozastavené: 27.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
MiradoDent, s. r. o. Antigénové testovanie COVID-19, Súkromná výrobňa potravinárskych výrobkov, Námestie SNP 2/2, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Súkromná výrobňa potravinárskych výrobkov, Námestie SNP 2/2, 974 01 Banská Bystrica
23.8.2021 (pdf)
21.1.2021 (pdf)
STEFFI, s. r. o. POZASTAVENÉ: Sládkovičova 2397/36, 974 05 Banská Bystrica pozastavené: 23.8.2021 (pdf)
pozastavené: 19.7.2021 (pdf)
vyd.:29.1.2021 (pdf)
PENET, a. s. Antigénové testovanie COVID-19, Administratívna budova PENET, a. s., Hviezdoslavova 1477/18, 974 01 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Administratívna budova PENET, a. s., Hviezdoslavova 1477/18, 974 01 Banská Bystrica
16.8.2021 (pdf)
LMP-BB, s. r. o. ZRUŠENÉ: Areál Prírodovedeckej fakulty UMB, Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica zrušené: 16.8.2021 (pdf)
vyd.: 29.1.2021 (pdf)
SOANRE, s. r. o. ZRUŠENÉ: Rudohorská 14992/1A, 974 11 Banská Bystrica zrušené: 13.8.2021 (pdf)
vyd.: 28.1.2021 (pdf)
ReviloMed, s. r. o. ZRUŠENÉ:
Partizánska cesta 5909/5, 974 01 Banská Bystrica
Námestie gen. M. R. Štefánika 5/6, 977 01 Brezno
zrušené: 13.8.2021 (pdf)
vyd.: 22.3.2021 (pdf)
DEJ, s. r. o. Antigénové testovanie COVID-19, Rudohorská 14992/1A, 974 11 Banská Bystrica
RT-PCR testovanie COVID-19, Rudohorská 14992/1A, 974 11 Banská Bystrica
9.8.2021 (pdf)
Obec Valaská POZASTAVENÉ: Telocvičňa ZŠ J. Simana, Októbrová 479/16, 976 46 Valaská pozastavené: 3.8.2021 (pdf)
vyd.: 31.12.2020 (pdf)
Váš Lekár, s. r. o. Tibora Andrašovana 14486/46, 974 01 Banská Bystrica
antigénové a RT-PCR testovacie miesta
3.8.2021 (pdf)
29.1.2021 (pdf)
NEMOCENSKÁ BB, s. r. o. POZASTAVENÉ: Budova PZS, Partizánska cesta 1087/67, 974 01 Banská Bystrica pozastavené: 3.8.2021 (pdf)
vyd.: 20.1.2021 (pdf)
Obec Pohronská Polhora POZASTAVENÉ: Kultúrny dom, Športová 313/1, 976 56 Pohronská Polhora pozastavené: 27.7.2021 (pdf)
28.12.2020 - oprava (pdf)
vyd.: 23.12.2020 (pdf)
Spojená škola ZRUŠENÉ: Spojená škola, Školská 3507/7, 974 01 Banská Bystrica zrušené: 21.7.2021 (pdf)
vyd.: 11.1.2021 (pdf)
Obec Šumiac POZASTAVENÉ: Komunitné centrum, Juraja Kriváňa 148/16, 976 71 Šumiac pozastavené: 21.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Obec Telgárt POZASTAVENÉ: Kultúrny dom, 481, 976 73 Telgárt pozastavené: 21.7.2021 (pdf)
vyd.: 23.12.2020 (pdf)
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. POZASTAVENÉ:
Dom kultúry, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno
ZŠ a MŠ, Pionierska 1125/2, 977 01 Brezno
ZŠ a MŠ Karola Rapoša, Pionierska 1127/4, 977 01 Brezno
Zimný štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno
Základná umelecká škola, Krčulova 1209/21, 977 01 Brezno
Futbalový štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno
Budova MsÚ, Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, 977 01 Brezno
ZŠ a MŠ, Májového povstania českého ľudu 2173/5, 977 03 Brezno
Bývalá MŠ, 9. mája 2149/53, 977 03 Brezno
Telocvičňa pri plavárni, Mládežnícka 1786/3, 977 03 Brezno
PD Ďumbier, Podkoreňová 747/3, 977 01 Brezno
Motostop, Vagnárska 2063/10, 977 01 Brezno
Synagóga, Štúrova 888/11, 977 01 Brezno
Budova MsÚ, Námestie gen. M. R. Štefánika 2/2, 977 01 Brezno
pozastavené: 19.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. POZASTAVENÉ: Turisticko informačné stredisko Horehronie 29, 977 01 Bystrá pozastavené: 19.7.2021 (pdf)
vyd.: 31.12.2020 (pdf)
Obec Strelníky POZASTAVENÉ: Hasičská zbrojnica, 318, 976 55 Strelníky pozastavené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Gymnázium A. Sládkoviča POZASTAVENÉ: Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 3164/18, 974 01 Banská Bystrica pozastavené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 13.1.2021 (pdf)
Stredná zdravotnícka škola POZASTAVENÉ: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 1911/24, 974 01 Banská Bystrica pozastavené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 24.12.2020 (pdf)
Obec Horná Lehota POZASTAVENÉ: Obecný úrad, 99, 976 81 Horná Lehota pozastavené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Obec Osrblie POZASTAVENÉ: Národné biatlonové centrum Osrblie, Anderlová 239, 976 45 Osrblie pozastavené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Obec Ráztoka POZASTAVENÉ: Spoločenský dom, 124, 976 97 Ráztoka pozastavené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Obec Badín ZRUŠENÉ: Obecný úrad Badín, Sládkovičova 110/4, 976 32 Badín zrušené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 18.1.2021 (pdf)
Obec Harmanec ZRUŠENÉ: Obecný úrad, 6, 976 03 Harmanec zrušené: 12.7.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
DEJ, s. r. o. ZRUŠENÉ: Ružová 4298/15A, 974 11 Banská Bystrica
V PREVÁDZKE: Futbalový štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno - v prevádzke
zrušené: 29.6.2021 (pdf)
vyd.: 29.1.2021 (pdf)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ZRUŠENÉ: Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica zrušené: 29.6.2021 (pdf)
vyd.:18.11.2020 (pdf)
Detská fakultá nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica ZRUŠENÉ: Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 974 09 Banská Bystrica zrušené: 29.6.2021 (pdf)
vyd.: 16.11.2020 (pdf)
Health Solutions, s. r. o. ZRUŠENÉ:
Zvolenská cesta 2407/32, 974 05 Banská Bystrica
Kuzmányho 345/3, 977 01 Brezno
zrušené: 29.6.2021 (pdf)
vyd.:26.1.2021 (pdf)
Health Consulting, s. r. o. ZRUŠENÉ:
Skuteckého 122/30, 974 01 Banská Bystrica
Námestie gen, M. R. Štefánika 5/5, 977 01 Brezno
zrušené: 29.6.2021 (pdf)
vyd.: 26.1.2021 (pdf)
Mesto Banská Bystrica ZRUŠENÉ:
Základné školy uvedené v rozhodnutí
Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica
zrušené: 23.6.2021 (pdf)
vyd.: 5.1.2021 (pdf)
Stredná odborná škola informačných technológií ZRUŠENÉ: Obchodná akadémia, Tajovského 37615/30, 974 09 Banská Bystrica zrušené: 23.6.2021 (pdf)
vyd.: 11.1.2021 (pdf)
Obec Hronec ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec zrušené: 23.6.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Mesto Banská Bystrica ZRUŠENÉ:
Základná škola, Tatranská 6557/10, 974 11 Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 3164/18, 974 01 Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 423/6, 974 01 Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva, SZU v Bratislave, Sládkovičova 2090/21, 974 05 Banská Bystrica
Gymnázium Mikuláša Kováča, Mlásežnícka 3490/51, 974 04 Banská Bystrica
Kultúrny dom Šálková, Hronská 3530/4, 974 01 Banská Bystrica
Spojená škola, Kremnička 6559/10, 974 05 Banská Bystrica
Veľkokapacitné odberové miesto, parkovisko, Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica
zrušené: 23.6.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
Spojená škola ZRUŠENÉ: Spoločenská sála obecného úradu, Kremnička 6559/10, 974 05 Banská Bystrica zrušené: 21.6.2021 (pdf)
vyd.: 31.12.2020 (pdf)
Obchodná akadémia ZRUŠENÉ: Obchodná akadémia, Tajovského 325/25, 974 09 Banská Bystrica zrušené: 21.6.2021 (pdf)
vyd.: 12.1.2021 (pdf)
ALFA BIO s. r. o. ZRUŠENÉ: ALFA BIO s. r. o., Kremnička 6966/71, 974 05 Banská Bystrica zrušené: 17.6.2021 (pdf)
vyd.: 21.1.2021 (pdf)
PRIMADENT, s. r. o. ZRUŠENÉ: Námestie gen, M. R. Štefánika 31/38, 977 01 Brezno zrušené: 3.6.2021 (pdf)
vyd.: 28.1.2021 (pdf)
MUDr. Karol Štaudinger Obec Selce, Selčianska cesta 180/132, 976 11 Selce 12.3.2021 (pdf)
Obec Heľpa Stará fara, Farská 586/3, 976 68 Heľpa 3.3.2021 (pdf)
Obec Heľpa Teločvičňa pri Základnej škole v Heľpe, Školská 603/15, 976 68 Heľpa 3.3.2021 (pdf)
PENET, a. s. Administratívna budova PENET, a. s., Hviezdoslavova 1477/18, 974 01 Banská Bystrica 1.3.2021 (pdf)
myWood Polomka Timber, s. r. o. myWood Polomka Timber, s. r. o., Osloboditeľov 50, 976 66 Polomka 1.3.2021 (pdf)
NEALIN, s. r. o. Bývalá MŠ, 9. mája 2149/53, 977 03 Brezno 18.2.2021 (pdf)
LXHR, s. r. o. Hotel Lux, Nám. slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica 18.2.2021 (pdf)
ZELENÝ SEN, s. r. o. ZELENÝ SEN, s. r. o., Cesta k nemocnici 4443/1B, 974 01 Banská Bystrica 10.2.2021 (pdf)
Obec Vlkanová Obecný úrad, Matuškova 284/53, 976 31 Vlkanová 5.2.2021 (pdf)
MEDICAL PARK, s. r. o. Medical Park, Bernolákova 4138/14A, 974 05 Banská Bystrica 28.1.2021 (pdf)
ReviloMed, s. r. o. 29. augusta 1644/5, 974 01 Banská Bystrica
Námestie gen. M. R. Štefánika 5/6, 977 01 Brezno
26.1.2021 (pdf)
Obec Tajov Stará škola, 82, 976 34 Tajov 22.1.2021 (pdf)
Obec Králiky Obecný úrad, Králická 96/48, 976 34 Králiky 22.1.2021 (pdf)
Aqualand Banská Bystrica spol. s r. o. Vstupný objekt sever plážového kúpaliska, Švermova 4472, 974 01 Banská Bystrica 21.1.2021 (pdf)
Obec Medzibrod Kultúrny dom, Námestie hrdinov SNP 1/1, 976 96 Medzibrod 21.1.2021 (pdf)
Obec Horné Pršany Kultúrny dom, 11, 974 05 Horné Pršany 21.1.2021 (pdf)
Obec Poniky Ku 110/25, Kultúrny dom Ponická Huta, Námestie Pod krížom 110/25, 976 33 Pomiky 21.1.2021 (pdf)
Obec Dolná Mičiná Obecný úrad, 1, 974 01 Dolná Mičiná 21.1.2021 (pdf)
Obec Dolná Lehota ZŠ a MŠ, 160. 976 98 Dolná Lehota 21.1.2021 (pdf)
Obec Podbrezová Areál elokovaného pracoviska ZŠ, Štiavnička 192/20, 976 81 Podbrezová
Areál bývalej MŠ, Kolkáreň 32/40, 976 81 Podbrezová
21.1.2021 (pdf)
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica VŠC DUKLA Banská Bystrica, Hutná 1497/3, 974 04 Banská Bystrica 21.1.2021 (pdf)
Obec Horná Mičiná Obecný úrad, 79, 974 01 Horná Mičiná 21.1.2021 (pdf)
MISERICORDIA, n. o. Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno 21.1.2021 (pdf)
Obec Čerín Kultúrny dom, Čačín 47, 974 01 Čerín 21.1.2021 (pdf)
Obec Bystrá Kultúrny dom, 61, 977 01 Bystrá 21.1.2021 (pdf)
Obec Lučatín Kultúrny dom Lučatín, 235, 976 61 Lučatín 21.1.2021 (pdf)
Obec Hronsek Obecný úrad, Záhumnie 12/26, 976 31 Hronsek 21.1.2021 (pdf)
Obec Staré Hory Obecný úrad, 317, 976 02 Staré Hory 21.1.2021 (pdf)
Obec Predajná Spoločenský Dom, Podhrádok 348/17, 976 63 Predajná 21.1.2021 (pdf)
Obec Braväcovo Materská škola, 195, 976 64 Braväcovo 21.1.2021 (pdf)
Obec Kordíky Obecný úrad, 59, 976 34 Kordíky 21.1.2021 (pdf)
Železiarne Podbrezová, a.s. Dom kultúry ŽP, Kolkáreň 29/37, 976 81 Podbrezová
Súkromná spojená škola ŽP, Družby 554/64, 976 97 Podbrezová
21.1.2021 (pdf)
Obec Bacúch Obecný úrad, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 21.1.2021 (pdf)
Obec Špania Dolina Obecný úrad, 132, 974 01 Špania Dolina 21.1.2021 (pdf)
Obec Drábsko Hasičská zbrojnica, 10, 976 53 Drábsko 21.1.2021 (pdf)
Obec Riečka Kultúrny dom, Hlavná 84/1, 974 01 Riečka 21.1.2021 (pdf)
Obec Michalová Kultúrny dom. Hrádza 19/1, 976 57 Michalová 21.1.2021 (pdf)
Obec Priechod Obecný úrad, 157, 976 11 Priechod 21.1.2021 (pdf)
Obec Hronec Kultúrny dom, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec 21.1.2021 (pdf)
Obec Podkonice Telocvičňa Základnej školy s materkou školou Podkonice, 284, 976 13 Podkonice 21.1.2021 (pdf)
Obec Hiadeľ Kultúrny dom, 68, 976 61 Hiadeľ 21.1.2021 (pdf)
Banskobystrický samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica 20.1.2021 (pdf)
Obec Nemce Obecný úrad Nemce, Lúčna 86/52. 974 01 Nemce 20.1.2021 (pdf)
Obec Závadka nad Hronom Spoločenský dom, Osloboditeľov 144/27, 976 67 Závadka nad Hronom 18.1.2021 (pdf)
Obec Nemecká Kultúrny dom Nemecká, Andreja Sládkoviča 81/7, 976 97 Nemecká
Telocvičňa pri Základnej škole s materskou školou, Školská 279/35, 976 97 Nemecká
18.1.2021 (pdf)
Obec Polomka Kultúrny dom Polomka, Osloboditeľov 566/15, 976 66 Polomka
Drevenica - gazdovský dvor, SNP 243/63, 76 66 Polomka
18.1.2021 (pdf)
Obec Selce Kultúrny dom v Selciach, Selčianska cesta 180/132, 976 11 Selce 18.1.2021 (pdf)
Záchranná zdravotná služba SR, a. s. Záchranná zdravotná služba, Partizánska cesta 4409/118, 974 01 Banská Bystrica 14.1.2021 (pdf)
MUDr. Juraj Sninský Hotel Dixon****, Švermova 4493/32, 974 04 Banská Bystrica 14.1.2021 (pdf)
Hotelová akadémia Brezno Školský internát pri Hotelovej akadémii, Malinovského 2131/32, 977 01 Brezno 14.1.2021 (pdf)
Obec Jasenie Obecný úrad Jasenie, Mlynská 497, 976 75 Jasenie 12.1.2021 (pdf)
Obec Závadka nad Hronom Fit-klub, Hviezdoslavova 170/30, 976 67 Závadka nad Hronom 11.1.2021 (pdf)
Obec Mýto pod Ďumbierom Obecný úrad Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom 11.1.2021 (pdf)
Stredná športová škola Stredná športová škola, Trieda SNP 1695/54, 974 01 Banská Bystrica 11.1.2021 (pdf)
Základná škola s materskou školou Brusno Miestne kultúrne stredisko, Záhumnie 644/13, 976 62 Brusno 31.12.2020 (pdf)
Evanjelické gymnázium Divadelná sála Evanjelického spolku, Horná 78/21, 974 01 Banská Bystrica 31.12.2020 (pdf)
Obec Hrochoť Základná škola s materskou školou A. Sládkoviča, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 31.12.2020 (pdf)
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne Gymnázium Jána Chalupku v Brezne, Štúrova 890/13, 977 01 Brezno 30.12.2020 (pdf)
Obec Slovenská Ľupča Kultúrny dom, Námestie SNP 427/2, 976 13 Slovenská Ľupča 30.12.2020 (pdf)
Základná škola Narnia Základná škola Narnia, Okružná 1849/2, 974 04 Banská Bystrica 28.12.2020 (pdf)
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201/23, 976 33 Poniky 24.12.2020 (pdf)
Obec Ľubietová Kultúrny dom, Na koleso 18/1, 976 55 Ľubietová 24.12.2020 (pdf)
Merci, n. o. Kancelárske priestory lyžiarskeho strediska, 547, 976 73 Telgárt 30.12.2020 - oprava (pdf)
23.12.2020
Merci, n. o. Technická budova lyžiarskeho strediska Urbanov vrch, Bexeľ 2295, 976 52 Čierny Balog 30.12.2020 - oprava (pdf)
23.12.2020 (pdf)
Merci, n. o. Vestibul kultúrneho domu, Závodie 58/68, 976 52 Čierny Balog 23.12.2020 (pdf)
Merci, n. o. Súkromná stredná odborná škola pedagogická EGB, Školská 136/5, 977 01 Brezno 23.12.2020 (pdf)
Merci, n. o. Základná škola Heľpa, Školská 603/15, 976 68 Heľpa 21.12.2020 (pdf)
TARKA, s. r. o. Medical Center Donovaly, Apartmánový dom "Horec", 93, 976 39 Donovaly 17.12.2020 (pdf)
SANITSTOM, s. r. o. Spojová 6986/25, 974 04 Banská Bystrica 5.11.2020 (pdf)
Slovenský Červený kríž, uzemný spolok Banská Bystrica Parkovisko P2, Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica 3.11.2020 (pdf)
NOVAMED, spol. s r. o. Bernolákova 6900/12, 974 05 Banská Bystrica 30.10.2020 (pdf)
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Banisko 2422, 977 01 Brezno 21.10.2020 (pdf)
Slovenský Červený kríž, uzemný spolok Banská Bystrica Pod Urpínom 552/6, 974 01 Banská Bystrica 21.9.2020 (pdf);
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Parkovisko, Mičinská cesta, 974 01 Banská Bystrica 7.9.2020 (pdf)
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Oddelenie infektológie, Cesta k nemocnici 5545/1, 975 56 Banská Bystrica 6.7.2020 (pdf)

 

ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA V SR (MZ SR)