RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Linky Slovensky English

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

RÚVZ Banská Bystrica
RÚVZ Bardejov
ÚVZSR - Bratislava
RÚVZ - Bratislava
RÚVZ Čadca
RÚVZ Dolný Kubín
RÚVZ Dunajská Streda
RÚVZ Galanta
RÚVZ Humenné
RÚVZ Komárno
RÚVZ Košice
RÚVZ Levice
RÚVZ Lučenec
RÚVZ Liptovský Mikuláš
RÚVZ Martin
RÚVZ Michalovce
RÚVZ Nitra
RÚVZ Nové Zámky
RÚVZ Poprad
RÚVZ Považská Bystrica
RÚVZ Prešov
RÚVZ Prievidza
RÚVZ Rimavská Sobota
RÚVZ Rožňava
RÚVZ Senica
RÚVZ Spišská Nová Ves
RÚVZ Stará Ľubovňa
RÚVZ Svidník
RÚVZ Topoľčany
RÚVZ Trebišov
RÚVZ Trenčín
RÚVZ Trnava
RÚVZ Veľký Krtíš
RÚVZ Vranov nad Topľou
RÚVZ Zvolen
RÚVZ Žiar nad Hronom
RÚVZ Žilina

Zdravotnícke linky na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka sieť

Zdravotnícke linky vo svete

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)- medzinárodná Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - Európska
National Institute of Health, USA
Národné centrum zdravotníckych informácií

Ostatné linky

Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
EPIS - Epidemiologický informačný systém
Elektronická zbierka zákonov
Ústredný portál verenej správy (Elektronická podateľňa)
Slovenská internetová databáza výživového zloženia potravín

Na stiahnutie

EpiData (.exe)
Príručka pre odber vzoriek (pdf)