RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
História verejného zdravotníctva Slovensky English
Predstavitelia verejného zdravotníctva v regióne Banská Bystrica a Brezno

Historické osobnosti medicíny Banskej Bystrice s väzbou na verejné zdravotníctvo

foto foto foto
Karl Otto Moller
*10.1.1670 †16.4.1747
Gottfried Moller
*1710 † 14.10.1770
Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský
*4.3.1824 † 20.8.1908

Okresná hygienická stanica Brezno                                 Mestská hygienická stanica Banská Bystrica

foto foto foto
MUDr. Alexander Pestremenko
*26.5.1901 †30.11.1981
okresný hygienik
1952 - 1.8.1957
MUDr. Jiřina Dudková
*1.8.1933 †8.9.2019
okresná hygienička
1.8.1957 - 31.6.1960
MUDr. Oľga Gáliková
*1922 †1993
mestská hygienička
1956 - 1960

Okresná hygienická stanica Banská Bystrica

foto foto foto foto
MUDr. Vladimír Manica
*3.6.1905 †1.3.1977
okresný hygienik
1952 - 1972
MUDr. Tomáš Geist, CSc.
*7.3.1936
okresný hygienik
1972 – 1980
MUDr. Ján Moravík, CSc.
*5.5.1950
okresný hygienik
1981 – 1990
MUDr. Ľubica Hettychová
*12.2.1948
okresná hygienička
1990 - 1991, 1997 - 2003

Krajská hygienická stanica / Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v B.Bystrici

foto foto foto foto
prof. MUDr. Dionýz Blaškovič, DrSc.
*2.8.1913 †17.11.1998
zakladateľ diagnostickej stanice v Banskej Bystrici v období SNP, 1944
doc. MUDr. Ján Karolček, DrSc.
*21,10.1912 †13.10.1995
prednosta pobočky Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v B. Bystrici, 1945 – 1949

MUDr. Pavol Greguška
*15.7.1912 †16.2.1992
oblastný hygienik, krajský hygienik a riaditeľ KHS, 15.6.1951– 15.11.1953

MUDr. Ján Bertan
*1911 †1991
krajský hygienik
1954 - 1961
foto foto foto foto
MUDr. Vojtech Cmarko
*12.8.1914 †19.5.1990
krajský hygienik
1961 – 1979
MUDr. Tomáš Geist, CSc.
*7.3.1936
krajský hygienik
1980 - 1990
MUDr. Pavol Adámek
*11.2.1954
riaditeľ KHS
1990
doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
*29.7.1953
riaditeľka KHS a krajská hygienička, regionálna hygienička a vedúca služobného úradu, 1991 – 2009, 14.1.2011 – 10.5.2012
foto foto    
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
*18.3.1948
regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
12.9.2009 - 13.1.2011 a 11.5.2012 - 31.5.2017,
od 1.6.2017 do 31.5.2020 regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
*8.9.1978
regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu od 1.12.2020