RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 21. kalendárny týždeň r. 2023

 

V 21. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2960 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1053,82/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 236 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 84,02/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (20. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 1,47 % a výskyt CHPO je vyšší o 54,7 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okresoch Zvolen (1633,63/100 000), Banská Štiavnica (1368,77/100 000) a Žarnovica (1360,49/100 000), najnižšia v okrese Revúca (576,47/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (2858,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 131 osôb, čo predstavuje 4,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sínusitídy (89), otitídy (21) a pneumónie (21).

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Zvolen (290,18/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných (166,4/100 000).

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička