RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 23. kalendárny týždeň r. 2021

1. Epidemiologická situácia:
  V 23. kalendárnom týždni 2021 bolo spolu hlásených 1678 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 524,37/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 49 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 15,31/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (22. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO vyšší o 11,2 % a výskyt CHPO je nižší o 5,5 %.
V 22. kalendárnom týždni 2021 bolo spolu hlásených 1542 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 471,51/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 53 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 16,21/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
2. Iné epidémie:
  Za okres Banská Bystrica hlásime výskyt ochorenia COVID-2019 vo firme, z celkového počtu 20 ľudí ochorelo 9 ľudí. Ochorenie sa šírilo medzi zamestnancami vo výrobnej hale. Prvé ochorenie bolo zaznamenané 18.5.2021, posledné 3.6.2021. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje. Protiepidemické opatrenia zabezpečené.
3. Hlásenie dg. meningokoková meningitída, resp. sepsy, hemofilová meningitída a purulentná meningitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
4. Hlásenie dg. chabá paréza:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
5. Morbilli, rubeola, parotitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
6. Hlásenie dg. vírusová hepatitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
7. Iné informácie:
  V 23. kalendárnom týždni 2021 bolo za okres Banská Bystrica vykázaných 13 ochorení na COVID-19 (5x PCR, 8x Ag), za okres Brezno boli vykázané 2 ochorenia na COVID-19 (1x PCR, 1x Ag).
8. Mimoriadne situácie v pracovnom a životnom prostredí priamo ohrozujúce ľudské zdravie:
  Nebola hlásená žiadna havarijná situácia ohrozujúca životné a pracovné prostredie.

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička