RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 20. kalendárny týždeň r. 2022

1. Epidemiologická situácia:
  V 20. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených 3532 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 965,77/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 192 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 52,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (19. kalendárny týždeň 2022) je výskyt ARO nižší o 5,1 % a výskyt CHPO je nižší o 32,0 %.
V 19. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených 3522 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1017,87/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 267 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 77,16/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
2. Iné epidémie:
  Neboli hlásené.
3. Hlásenie dg. meningokoková meningitída, resp. sepsy, hemofilová meningitída a purulentná meningitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
4. Hlásenie dg. chabá paréza:
  RÚVZ Lučenec hlási 1 suspektné ochorenie na Guillan-Barrého syndróm u muža vo vekovej skupine 55-64 rokov z okresu Lučenec. Pacient bol hospitalizovaný na infekčnom oddelení po preklade z neurologického oddelenia, kde bol prijatý pre akútnu slabosť dolných končatín, podlamovanie kolien, neschopnosť chôdze, dvojité videnie.
EA: Pred 3 týždnami bolesť hrdla a tlak v hlave, 2 dni pred ťažkosťami prítomné riedke stolice a bolesť brucha. Zaklieštenie a konzumáciu nepasterizovaných mliečnych výrobkov neudáva. Cestovateľská anamnéza pozitívna, v apríli pobyt v Anglicku. Očkovanie proti poliomyelitíde nezistené, nakoľko chýba záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii. Iné očkovania v predchorobí neudáva. V rámci dif. dg. indikovaný odber stolice na enterovírusy.
5. Morbilli, rubeola, parotitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
6. Hlásenie dg. vírusová hepatitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
7. VOC SARS CoV 2:
  Nebolo hlásené.
8. Iné informácie:
  V 20. kalendárnom týždni 2022 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 149 prípadov na ochorenie COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 37 prípadov na ochorenie COVID-19. Za okres Brezno bolo vykázaných 9 prípadov na ochorenie COVID-19.
9. Mimoriadne situácie v pracovnom a životnom prostredí priamo ohrozujúce ľudské zdravie:
  Nebola hlásená žiadna havarijná situácia ohrozujúca životné a pracovné prostredie.

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička