RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 38. kalendárny týždeň r. 2021

1. Epidemiologická situácia:
  V 38. kalendárnom týždni 2021 bolo spolu hlásených 4093 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1166,61/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 241 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 68,69/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (37. kalendárny týždeň 2021) je výskyt ARO vyšší o 59,3 % a výskyt CHPO trojnásobne vyšší.
V 37. kalendárnom týždni 2021 bolo spolu hlásených 2543 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 732,18/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných 82 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 23,61/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
2. Iné epidémie:
  Na RÚVZ BB boli dňa 21.9.2021 nahlásené 3 pozit. výsledky na ochorenie COVID-19 z okresu BB. V dňoch 13.9.2021 - 14.9. 2021 sa osoby zúčastnili kongresu na Donovaloch. Prvá osoba začala mať príznaky (TT 37,5, kašel) 16.9.2021 (plne očkovaný - Pfizer). 20.9.2021 potvrdené ďalšie dva prípady (1-neočkovaný a 1-čiastočne 1/2). 22.9.2021 bol potvrdený 1 prípad (plne očkovaný Pfizerom). Hospitalizácia - 0. Protiepidemické opatrenia zabezpečené.
3. Hlásenie dg. meningokoková meningitída, resp. sepsy, hemofilová meningitída a purulentná meningitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
4. Hlásenie dg. chabá paréza:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
5. Morbilli, rubeola, parotitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
6. Hlásenie dg. vírusová hepatitída:
  Nebolo hlásené žiadne ochorenie.
7. Iné informácie:
  V 38. kalendárnom týždni 2021 bolo v Banskobystrickom kraji hlásených 5835 ochorení na COVID-19. Za okres Banská Bystrica bolo vykázaných 79 ochorení (73 potvrdených PCR testom a 6 potvrdených AG testom). Za okres Brezno bolo vykázaných 30 ochorení (22 potvrdených PCR testom a 8 potvrdené AG testom).
8. Mimoriadne situácie v pracovnom a životnom prostredí priamo ohrozujúce ľudské zdravie:
  Nebola hlásená žiadna havarijná situácia ohrozujúca životné a pracovné prostredie.

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička