RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Hygienicko-epidemiologická situácia Slovensky English
Hygienicko-epidemiologická situácia
v Banskobystrickom kraji
za 47. kalendárny týždeň r. 2023

 

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 5918 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1656,62/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 529 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 148,08/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (46. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 0,98 % a výskyt CHPO je vyšší o 20,92 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Brezno (2349,76/100 000), najnižšia v okrese Krupina (971,17/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (4516,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 114 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (47), sínusitídy (66) a pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Brezno (294,96/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19- ročných (369,8/100 000).

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička