RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19 a protiepidemických opatrení na pracovisku

 

RÚVZ v Banskej Bystrici v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie porušenia protiepidemických opatrení COVID-19 a protiepidemických opatrení na pracovisku pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Mail: porusenieopatreni@vzbb.sk