RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Botulizmus: Fakty a argumenty IV


Stanovisko (pdf) hlavnej odborníčky MZ SR pre epidemiológiu prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH k prípadu botulizmu hlásenemu na Slovensku v auguste 2015.