RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Botulizmus: Fakty a argumenty II


Závažnosť klostrídiových infekcií potvrdzujeme síce zriedkavými, ale predsa len popísanými možnosťami poškodenia organizmu botulotoxínom.

Uvádzame časť z publikácie:

obrazok

 

Klement C, Mezencev R, Bajgar J.: Biologické a chemické zbrane. Pripravenosť a odpoveď (pdf)
Kapitola 5, str.: 245 - 250
PRO, Banská Bystrica, 2013
ISBN 978-80-89057-43-6

 

 

Publikácia okrem iného potvrdzuje nielen riziká týchto a iných infekcií, ktoré majú súvis s biologickými zbraňami, ale aj pripravenosť a schopnosť nášho pracoviska po teoretickej a praktickej stránke vyjadrovať sa k otázkam ochrany zdravia obyvateľstva potvrdenej bohatou publikačnou činnosťou.

Ďalšie vybrané publikácie:

Large Outbreak of Botulism Associated with a Church Potluck Meal — Ohio, 2015 (pdf)
Clostridium botulinum and the safety of minimally heated, chilled foods: an emerging issue? (pdf)
Botulism in the United States, 1899 - 1996 (pdf)

Botulism in man and animals
Příodní toxiny a jedy (pdf)
Mikrobiologie pro potravinaře (pdf)
Encyklopédia medicíny III B (pdf)

 

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik
a vedúci služobného úradu