RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Botulizmus: Fakty a argumenty I


Od 11. augusta 2015 je laická a odborná verejnosť po uverejnení informácie, že občan Banskej Bystrice po konzumácií Cícerovej nátierky bol hospitalizovaný na II. Neurologickej klinike SZU FNsP Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici zaplavovaná informáciami, ktorým často chýba odborný základ a z toho vyplývajúce súvislosti. Vzhľadom na zložitosť problematiky infekcie potravinami je bezpochyby potrebné poskytnúť všetky informácie, ktoré sú známe odbornej a vedeckej verejnosti a vniesť racionalitu do často tendenčnej a iracionálnej diskusie spochybňujúcej kompetentnosť orgánov štátnej správy a snahu spochybňovať legislatívu na národnej a európskej úrovni a vytvárať dojem, že súčasná legislatíva dotýkajúca sa ochrany zdravia potrebuje revíziu a prípadne znevýhodňuje nejakú časť slovenskej verejnosti.

Slovenská republika sa opiera o dlhodobo budovaný systém ochrany zdravia obyvateľstva, ktorý má pevný odborný a legislatívny základ budovaný desiatky rokov mnohými generáciami lekárov a zdravotníkov a ktorý vychádza z národných a medzinárodných skúseností a tento systém bol a je vysoko oceňovaný nielen doma, ale i v zahraničí.

Chceme prinášať postupne informácie o klostrídiových infekciách tak, aby poskytli odbornej a laickej verejnosti pravdivý obraz o tejto zložitej problematike, aby sme nezostali nič dlžní nielen verejnosti, ale aj svojej odbornej a ľudskej reputácií.

Prinášame vybrané časti z nasledovných publikácií:

obrazok

 

Lexikón lekárskej bakteriológie (pdf)
Ján Štefanovič, Juraj Hanzen (2013)
ISBN 978-80-971151-1-1

 

 

obrazok

 

Mikroorganizmy človeka v zdraví a chorobe (pdf)
Ján Štefanovič, Juraj Hanzen (2012)
ISBN 978-80-971151-0-4

 

 

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik
a vedúci služobného úradu