RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Čo robiť, aby sa rúška nestali rizikom, ale ochranou?


obr
PHOTO ILLUSTRATION BY FIVETHIRTYEIGHT / GETTY IMAGES

Aby ochranné rúška skutočne spĺňali svoj účel, mali by byť kvalitné a mali by sme sa o ne aj adekvátne starať.

Podľa súčasných poznatkov pri dlhodobom nosení rúška, t. j. viac ako osem hodín, dochádza k strate jeho ochrannej funkcie. Rovnako to platí pri nosení respirátora, chirurgického, ale aj látkového rúška. Dýchaním dochádza ku kondenzácii vydychovaných vodných pár na vnútornej strane rúška, čím sa zvyšuje jeho priepustnosť pre zachytené infekčné častice na vonkajšej strane rúška. Z pomerne spoľahlivej bariéry sa tak stáva potenciálne ohnisko, ktoré naviac dáva nositeľovi pocit falošnej bezpečnosti.

WHO vydala 1. decembra 2020 aktualizované usmernenie o používaní rúšok. Pre laickú verejnosť vyplývajú z dokumentu nasledovné odporúčania:

- Rúška určené špeciálne pre zdravotnícke účely (chirurgické rúška, respirátory) poskytujú niekoľkonásobne vyšší stupeň ochrany ako textilné rúška. Uvedené rúška sú jednorazové a certifikované na použitie počas jedného dňa celkovo do osem hodín. Tieto rúška sú určené najmä pre:

  1. osoby pohybujúce sa v zdravotníckych zariadeniach (vrátane pacientov),
  2. osoby s rizikovými faktormi (seniori > 60 rokov, ochorenie srdca a ciev, obezita, astma, poruchy imunity, onkologické a iné pridružené ochorenia).

- V prostredí mimo zdravotníckych zariadení je možné používať aj textilné rúška, ktoré by mali byť:

  1. optimálne trojvrstvové a zhotovené z kombinácie rôznych materiálov (napr. bavlna + hodváb + polyester), pričom nemajú byť elastické (pretože póry sa nekontrolovane zväčšujú, čím sa zvyšuje priepustnosť rúška pre baktérie a vírusy) a vonkajšia vrstva by mala odpudzovať vodu; bavlna by mala mať dostatočnú hustotu tkania,
  2. pri každodennom nosení prané pri teplote 60-90°C s pracím detergentom, príp. vyvarené v teplej vode (100 °C) po dobu 5 minút a po usušení vyžehlené z oboch strán suchým teplom,
  3. odložené v uzatvorenej vydezinfikovanej škatuli alebo plastovom vrecúšku.

Spracovali: MUDr. Jana Kerlik, PhDr. Monika Musilová z odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Zdroj:

  1. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
  2. https://www.presrdce.eu/aktuality/spravodajstvo/113/ruska-pocas-pandemie-covid-19-ano-ale-ake-diabol-je-v-detailoch
  3. https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestik_ROR.pdf
  4. https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf
  5. https://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf