RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Malé zamyslenie nad prevenciou šírenia nákazy COVID-19


Vážení spoluobčania, prežili sme vianočné sviatky, oslávili Silvester, privítali nový rok, aj sme si uctili sviatok Troch kráľov. Mnohí sme sa pri týchto príležitostiach pravdepodobne stretli s príbuznými či známymi aj napriek tomu, že nám to epidemiológovia a iní odborníci neodporúčali. Výsledok nie celkom bezpečných stretnutí sa dostavil, výskyt nakazených koronavírusom v našom regióne stúpol. A tak sa teraz musíme zamyslieť nad tým, ako s touto nepriaznivou situáciou, ktorá ohrozuje nás, našich blízkych ale najmä staršie a rizikové osoby naložíme. Sme ohrození nielen nákazou, ale aj jej následkami prípadne bohužiaľ až smrťou. Preto nastal čas opäť sa vrátiť k prísnemu dodržiavaniu všetkých preventívnych opatrení, ktoré nás môžu od nákazy koronavírusom ochrániť.

Ako prvoradé je naďalej nevyhnutné obmedzovať pohyb na najnutnejšie minimum, teda na cestu do práce, na nákup základných potravín, na cestu k lekárovi, do lekárne, na venčenie psíka a na pobyt v prírode najlepšie v extraviláne, teda mimo mesta a dediny a aj v prírode sa zdržiavať len so svojou rodinou. Pri každej takejto aktivite dodržiavať známe odporúčania a to:

  1. Nosenie rúšok – keď nemáte rúško, dostávate sa do veľkého rizika, ste nechránený!
  2. Dodržiavanie minimálne 2 metrových odstupov
  3. Vykonávanie dezinfekcie rúk doma a v práci
  4. Pravidelné vetranie.

Ak sa stanete kontaktom s pozitívnou osobou, je úplne nevyhnutné dodržiavať izoláciu 10 dní, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, komunikovať so svojim ošetrujúcim lekárom ohľadne liečby, nechať sa otestovať v najdostupnejšom odberovom mieste najlepšie po predchádzajúcom objednaní.

Testovať sa je vhodné, keď máte príznaky ochorenia COVID-19, ale aj vtedy, ak pracujete vo väčšom kolektíve, kde je šírenie nákazy viac pravdepodobné, alebo ak pracujete v detskom kolektíve a samozrejme, ak idete na plánovanú hospitalizáciu, prípadne aj z iných dôvodov. Sledujte informácie o postupe očkovania proti ochoreniu COVID-19, aby ste mohli toto zásadné preventívne opatrenie absolvovať, keď vaša veková či iná indikovaná kategória príde do poradia.

Ako starší epidemiológ, ktorý sa roky venuje prevencii infekčným chorôb, by som Vás spoločne s celým kolektívom, ktorý sa venuje opatreniam na zvládanie epidémie COVID-19 chcela požiadať, aby ste súčasnú epidemiologickú situáciu brali vážne, nepodceňovali ju a zodpovedným prístupom k dodržiavaniu všetkých nariadených opatrení prispeli k potlačeniu epidémie spôsobenej koronavírusom. Len tak sa bezpečne stretneme pri oslavách budúcich Vianoc.

S úctou
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., epidemiolgička, RÚVZ Banská Bystrica a celý kolektív spolupracovníkov