RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Aj RÚVZ Banská Bystrica prijíma opatrenia na zvládnutie výskytu infekcií spôsobených novým koronavírusom (2019nCoV)


Na Slovensku a teda ani v Banskobystrickom samosprávnom kraji doposiaľ výskyt ochorenia spôsobeného koronavírusom nebol zaznamenaný. Napriek tomu je zavlečenie tejto nákazy aj do nášho regiónu možné. Pre zvládnutie manažmentu prípadného výskytu ochorenia, ktoré by sa mohlo v našom regióne vyskytnúť, v nadväznosti na opatrenia prijaté ÚVZ SR a MZ SR zverejnené na webovej stránke ÚVZ SR, Slovensko prijíma opatrenia, aby bolo čo najlepšie pripravené na nový koronavírus, sme pripravili aj na RÚVZ Banská Bystrica súbor opatrení. Občania, ktorí budú potrebovať konkrétne informácie ako postupovať pri podozrení na ochorenie spôsobené novým koronavírusom môžu 24 hodín 7 dní v týždni volať na číslo:

0918 659 580

Pracovníci odboru epidemiológie podajú volajúcim všetky potrebné informácie.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik