RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica - apríl 2017


 • Hnačkové ochorenia - spolu 56 prípadov, ktoré spôsobili:
  4x Salmonelová enteritída, 6x Kampylobakter, 2x Yersinia, 2x Clostrídium, 20x rotavírusy, 1x Norwalk vírusy, 2x adenovirusy, 19 x nezistené agensy
 • Tuberkulóza
  2 prípady, ochorel dospelý muž na pľúcnu formu a dospelá žena na pľúcnu formu a tbc kostí a kĺbov
 • Čierny kašeľ
  1 ochorenie laboratórne potvrdené
 • Sexuálne prenosné ochorenia
  2x syfilis, 1x kvapavka, 2x chlamýdiové infekcie močopohlavného aparátu
 • Lymeská borelióza
  1x kĺbna forma
 • Ovčie kiahne
  82 prípadov z toho 24 v epidémii u žiakov ZŠ
 • Vírusová žltačka typ B
  1x akútna forma - neočkovaný muž, importovaná forma v anamnéze, má opakované zdravotnícke výkony
  1x nosičstvo antigénu žltačky B – anamnéza negatívna
 • Vírusová žltačka typ C
  1x chronická forma u dospelého muža vo výkone trestu, má v anamnéze žilovú aplikáciu drogy
 • Chrípka - sezónny typ
  8x – potvrdená laboratórne chrípka B 5x, chrípka A 3x

 

Výskyt infekčných ochorení v okrese Brezno - apríl 2017


 • Hnačky - 14 prípadov, ktoré spôsobili:
  6x Salmonelly, 6x rotavírusy, 2x nezistené agensy
 • Čierny kašeľ
  1 prípad – laboratórne potvrdený
 • Vírusová žltačka A
  1 prípad ochorenia v novom ohnisku
 • Chrípka
  4 potvrdené prípady, 1x typ B, 3x typ A
 • Nosičstvo žltačkového antigénu
  1 prípad, pacient má v anamnéze v minulosti operáciu opakovane

 

Spracovali pracovníci odboru epidemiológie