RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici sa zúčastňuje projektu EuroBioTox

 

Dňa 1.6.2017 sa Slovensko prostredníctvom Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane zriadeného na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici stalo jednou z 23 krajín, ktoré participujú na projekte „European Programme for the establishment of validated procedures for the detection and identification of biological toxins“ (EuroBioTox). Do projektu sa zapojilo viac ako 50 európskych organizácií. Zvýšiť schopnosť diagnostiky vybraných toxínov, vytvoriť sieť laboratórií schopných diagnostikovať toxíny a tým čeliť bioterorizmu sú niektoré z cieľov projektu. Dôležitým cieľom projektu je taktiež vyprodukovanie certifikovaných referenčných materiálov slúžiacich na vyhodnotenie diagnostiky prítomnosti toxínov, ako aj vypracovanie štandardných pracovných postupov na jednotlivé metódy dôkazu toxínov. Projekt bude trvať 5 rokov, je rozdelený do celkovo 10 pracovných balíkov a vytvára možnosť zúčastniť sa tréningových programov a workshopov v zahraničných laboratóriách. Koordinátorom projektu je Robert Koch Inštitút (Berlín, Nemecko). Projekt je financovaný z Programu Horizon 2020.

V rámci projektu sa budú testovať: ricín, abrín, botulínové toxíny (BoNT), stafylokokové enterotoxíny a saxitoxín.

Pozvánku do projektu dostala Slovenská republika najmä pre úspešný dôkaz Clostridium botulinum A3 s produkciou toxínu, pričom kmeň bol označený ako „Banská Bystrica BoNT/A3“, čo môžeme hodnotiť ako minimálne európsky úspech.

Mnohé nedávne udalosti vo svete ako aj v rámci Európy spôsobili ohrozenie spoločnosti rôznymi teroristickými atakmi vrátane možnosti použitia rôznych biologických toxínov. Stále viac narastá potreba pripravenosti, ktorá vytvára predpoklad možnosti čeliť hrozbám podobného charakteru. Tento projekt má veľký význam pri vytvorení paneurópskej siete laboratórií schopných diagnostikovať biologické hrozby a Slovenská republika má ambíciu na základe dosiahnutých výsledkov sa zaradiť medzi takéto laboratóriá.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu