RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo

 

Vážení návštevníci našej webovej stránky!

V rámci rozširovania vedomostí odbornej a laickej verejnosti predkladáme súborný článok: Alimentárny botulizmus - staronová výzva pre verejné zdravotníctvo (pdf).

Od 13.8.2015 bolo mnoho kritikov, ktorí s absolútnou ľahkosťou vynášali súdy a odsudky, zámerne prehliadali fakty a názory odborníkov. Možno tento článok naznačí zložitosť problematiky alimentárneho botulizmu.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik a vedúci služobného úradu